modernizacja sieci
WCSS

Regulamin WASK
Rada Użytkowników
Regulamin RU WASK
modernizacja sieci
stan sieci - komunikaty
schemat WASK
lista sieci miejskich
uczelnie wrocławskie
sieć wirtualna szkół
sieć PIONIER
GÉANT - mapa
kontakt

Do roku 2003 szkielet Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK) tworzyły urządzenia pętli FDDI oraz przełączniki ATM LS1010, które spinały wybrane węzły pętli FDDI. Głównymi urządzeniami szkieletu WASK były urządzenia firmy CISCO: rutery typu C4000 i C7000, przełączniki typu Catalyst 5000 C3200 a także rutery C7500 pełniące funkcję ruterów brzegowych. Szybkość przesyłania danych w szkielecie wynosiła 100 Mb/s, a na fragmentach 155/622 Mb/s (protokoł ATM). Taka przepustowość szkieletu sieci okazała się niewystarczająca i zaczęto budować sieć o przepustowości 1 Gb/s, wykorzystując do tego celu również przełączniki firmy CISCO typu C3550-12 z dwunastoma interfejsami o przepustowości 1 Gb/s (GbEthernet) oraz przełączniki C3560-48 z czterema interfejsami o przepustowości 1 Gb/s typu SFP do współpracy z łączami światłowodowymi oraz z 48 portami o przepustowości 10/100/1 000 Mb/s do współpracy z kablami skrętkowymi.
Węzły brzegowe tworzyło 12 przełączników C3550-24, które posiadały 2 interfejsy o przepustowości 1 Gb/s i 24 porty o przepustowości 10/100 Mb/s (Eth, FEth).
Taka konfiguracja szkieletu sieci była utrzymywana do roku 2009, kiedy to kolejny raz zwiększono przepustowość szkieletu sieci, tym razem z 1 Gb/s do 10 Gb/s. Dotychczasowe przełączniki zastąpiono przełącznikami MPLS firmy Alcatel Lucent typu 7750 SR-7 z interfejsami o przepustowości 10 Gb/s. Wdrożenie protokołu MPLS umożliwiło świadczenie usług typu VLL, VPLS oraz VPRN. Podstawowym portem, którym podłączeni są abonenci do węzłów WASK jest port o przepustowości 1 Gb/s.
Oprócz 23 węzłów WASK na terenie miasta Wrocławia w 2006 roku uruchomiono węzeł w Legnicy, w następnym roku w Polkowicach i w 2008 roku w Lubinie.
Ruterami brzegowymi są rutery firmy Juniper typu M120 i M7i z interfejsami o przepustowości 10 Gb/s i 1 Gb/s. Do stycznia 2007 roku rutery brzegowe były dołączane do przełącznika brzegowego sieci Black Diamond firmy Extreme Networks, który zastąpiono przełącznikiem NetIron XMR 16000 firmy Foundry Networks z interfejsami o przepustowości 10 Gb/s.
WASK ze światem zewnętrznym (dostęp do światowego Internetu) komunikuje się przez przełącznik XMR Foundry zlokalizowany we Wrocławiu, który z kolei przez interfejsy o przepustowości 10 Gb/s komunikuje się z takimi samymi przełącznikami w Opolu i Zielonej Górze. Uruchomiono dodatkowe łącze o przepustowości 10 Gb/s ze szkieletu WASK z rutera znajdującego się na Uniwersytecie Wrocławskim do przełącznika sieci PIONIER w Opolu z pominięciem przełącznika XMR we Wrocławiu.

WASK ma zapewnioną wymianę ruchu z innymi operatorami:
- z telefonią DIALOG - portem o przepustowości 1 Gb/s
- z TK TELEKOM (PKP) - portem o przepustowości 100 Mb/s
- z UPC - portem o przepustowości 1 Gb/s
- z TPSA - 2 wspólne porty dla całej sieci PIONIER

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: admin@wask.wroc.pl

Copyright © 2005 WCSS,    50-377 Wrocław, Plac Grunwaldzki 9, bud. D-2 PWr, pok.101, tel. (71) 320 39 21, fax. (71) 322 57 97,    contact@wcss.wroc.pl