o nas
WCSS

o nas
XV-lecie WCSS
X-lecie WCSS
jak do nas trafić
dokumenty
pracownicy
zamówienia publiczne
o nas w prasie
nasz udział w WOŚP
różności
wyszukiwanie w serwisie
wyszukiwarki i katalogi

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe powstało w 1995 roku jako jednostka Politechniki Wrocławskiej o charakterze międzyuczelnianym. Jego głównymi zadaniami są:
- eksploatacja i rozbudowa Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK);
- eksploatacja i rozbudowa komputerów dużej mocy;
- eksploatacja i rozwój sieciowych usług informacyjnych dla wszystkich uczelni wyższych
  i instytutów badawczych z obszaru Dolnego Śląska.

Kroki milowe

1995 r. -rozpoczęcie działalności WCSS.
1995 r. superkomputer WCSS - SP2 (IBM) na liście TOP 500 - 482 miejsce.
2002 r. - rozpoczęcie eksploatacji zintegrowanego systemu poczty elektronicznej dla pracowników Politechniki Wrocławskiej (Sun Fire v880 + system operacyjny Solaris/Sun-One.
2003 r. - rozpoczęcie eksploatacji zintegrowanego systemu poczty elektronicznej dla studentów Politechniki Wrocławskiej.
2004 r. - rozpoczęcie eksploatacji szkieletowej WASK o przepustowości 1 Gb/s (GbEthernet).
2008 r. - superkomputer WCSS - klaster Nova (Action) na liście TOP500 - 318 miejsce.
2009 r. - rozpoczęcie eksploatacji szkieletowej WASK o przepustowości 10 Gb/s (MPLS).
2010 r. - zaprojektowanie na potrzeby WCSS nowej serwerowni o powierzchni ponad 1000 m2 - budowa w latach 2011 - 2013.
2010 r. - superkomputer WCSS - klaster SuperNova (HP) na liście TOP500 - 372 miejsce.
2011 r. - Klaster SuperNova na liścieTOP500 - 194 miejsce.

WASK

Sieć WASK łączy wrocławskie uczelnie oraz instytuty, zapewniając im dostęp do krajowej sieci PIONIER i europejskiej GÉANT2. Jej infrastruktura obejmuje 23 węzły i ponad 120 km tras światłowodowych. Węzły są umiejscowione głównie w budynkach wrocławskich uczelni. Rdzeń sieci do roku 2009 tworzyły przełączniki Cisco C3550-12 z dwunastoma interfejsami Gigabit Ethernet (GE) oraz przełączniki C3560-48 z 52 interfejsami GE. W węzłach brzegowych pracowało dwanaście przełączników C3550-24 z dwoma interfejsami GE i 24 portami Ethernet/Fast Ethernet każdy.
W grudniu 2008 roku zakupiono 20 przełączników z obsługą MPLS i interfejsami 10GE. Są to przełączniki 7750 SR-7 firmy Alcatel-Lucent, które zastąpiły dotychczasowo używane. W ramach projektu NewMAN kupimy jeszcze 6 przełączników do szkieletu sieci.
Ruterem brzegowym jest Juniper M120 z interfejsami gigabitowymi i interfejsami 10GE. Ruter ten jest podłączony do przełącznika brzegowego NetIron XMR 16000 sieci PIONIER interfejsem 10GE. Umożliwia nam on bezpośrednią łączność z przełącznikami w Zielonej Górze i Opolu z szybkością 10GB/s.
W 2006 roku powstała także sieć akademicka w Legnicy, będąca częścią WASK.
W 2007 roku zainstalowano węzeł sieci WASK w Polkowicach, a w 2008 roku w Lubinie.

Do sieci WASK jest podłączonych ponad 500 sieci lokalnych zawierających ponad 15000 komputerów. Sieć WASK jest podłączona do sieci PIONIER, a za jej pośrednictwem do europejskiej sieci GÉANT2. WASK posiada styk z siecią Telefonia Dialog, TK TELEKOM, UPC oraz dysponuje przyłączami w siedzibach takich operatorów jak EXATEL, TK TELEKOM (PKP), TPSA.
WCSS nadzoruje pracę sieci korzystając z systemu OpenNMS, uruchomionego w roku 2009. Przejąl on funkcje dotychczas używanego systemu HP OpenView, wykorzystywanego w coraz mniejszym stopniu, jak również funkcje narzędzi MRTG (MultiRouter Traffic Grapher) i RRDTool do przyblizonego monitorowania ruchu na wybranych ruterach i monitorowania stanu urządzeń aktywnych sieci WASK (rutery, przełączniki) oraz zasobów (serwery usług sieciowych i komputery dużej mocy).
Wykorzystywany jest również mechanizm NetFlow (zapisujący nagłówki próbkowanych pakietów).
Więcej:http://www.wcss.wroc.pl/wask.php

Komputery Dużej Mocy

Komputery dużej mocy obsługują ponad stu uczonych, którzy prowadzą badania z zakresu chemii, fizyki, mechaniki, informatyki, akustyki i wielu innych dziedzin. Mają oni do dyspozycji pakiety oprogramowania:

 • Gaussian, GAMESS, MOLCAS, MOLPRO - wszechstronne pakiety przeznaczone do obliczeń kwantowo-mechanicznych;
 • pakiet Accelrys - modelowanie molekularne, niektóre najważniejsze moduły:
Materials Studio;
CHARMM - skalowalne QM/MM;
InsightII - pakiet do modelowania dużych molekuł biologicznych;
Cerius - pakiet do modelowania małych molekuł i ciała stałego;
Quanta - pakiet do modelowania molekularnego;
Catalyst - pakiet do projektowania leków;

 • ADF - wszechstronny pakiet przeznaczony do obliczeń kwantowo-mechanicznych metodą Density Functional Theory;
 • pakiet Tripos SYBYL - modelowanie molekularne, głównie dla układów biologicznych, niektóre najważniejsze moduły:

  Basic, Advanced Computation, Dynamics, Biopolymer, Composer,
  QSAR (Quantitive Structure/Activity Relationship), CONCORD, RECEPTOR;

 • TURBOMOLE;
 • CPMD - pakiet implementujący metodologię dynamiki molekularnej Car-Parinello (Density Functional Theory, fale płaskie, pseudopotencjały);
 • Matlab - obliczenia matematyczne,
 • Abaqus - modelowanie metodą elementów skończonych;
 • pakiet MSC.Software - modelowanie metodą elementów skończonych i nie tylko, dla układów mechanicznych, przepływowych i innnych, niektóre najważniejsze moduły:
  MSC.MARC, MSC.Nastran, MSC.Mentat, MSC.Patran, MSC.Adams, MSC.Dytran, MSC.SuperForm, MSC.Fatigue;
 • Pro/ENGINEER - pakiet do projektowania CAD/CAM/CAE
  Więcej: http://www.kdm.wcss.wroc.pl/wiki/

Głównymi zasobami obliczeniowymi WCSS są:
- klaster Nova (6400 rdzeni obliczeniowych, >12.5 TB pamięci operacyjnej, moc obliczeniowa 67,54 TFLOPS)
Klaster Nova wykorzystuje wysokowydajny system plików LUSTRE o maksymalnej wydajności dla dostępu losowego 12 GB/s a dla dostępu liniowego 15 GB/s.
- 128-procesorowy komputer SGI Altix 3700 Bx2 z pamięcią RAM 256GB.

Użytkownicy WCSS mają także do dyspozycji sieć pamięci masowej (SAN) z macierzami dyskowymi o pojemności ok. 200 TB i bibliotekę taśmową Adic Scalar 10K o pojemności 2,6 PB. Dzięki zastosowaniu wirtualizacji dostępu do danych, system jest widoczny jako jeden spójny zasób. Kopie zapasowe i archiwalne utrzymywane są przy pomocy oprogramowania Tivoli Storage Manager.

Usługi sieciowe

W ramach swojej działalności usługowej WCSS prowadzi:
- serwery WWW (usługi multihostingu dla jednostek uczelni, miejskich jednostek     edukacyjnych oraz podmiotów komercyjnych)
-  serwery aplikacji JAVA
-  serwery pocztowe (z kontrolą antyspamową i anty-wirusową, obsługa 52000 kont
    pocztowych)
-  serwer UseNET
-  serwery proxy W3Cache
-  publiczny serwer plików FTP (oficjalne obrazy systemów Fedora, Debian, Ubuntu,
    RedHat oraz oprogramowania Mozilli i rozwiązań OpenSource)
-  serwery DNS
-  serwer jabber
-  Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową

W niemal wszystkich swoich usługach wykorzystujemy sprawdzone i stabilne rozwiązania. Natomiast infrastrukturę sprzętową opieramy opartą o serwery Sun Microsystems, które wraz z dedykowanym systemem operacyjnym zapewniają rozwiązania zwiększające wysoką dostępność oraz bezpieczeństwo usług.

Przestrzeń zainteresowań WCSS w kontekście usług sieciowych:

 1. Rozwiązania pocztowe ze szczególnym uwzględnieniem problemów wydajnościowych oraz różnych architektur stosowanych rozwiązań.
 2. Budowa skalowalnych aplikacji sieciowych. Zapewnienie wysokiej dostępności usług oraz równoważenie obciążeń między serwerami usługowymi.
Projekty

WCSS brało udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i rozwojowych:

Obecnie w Centrum realizowane są projekty:

 • PL-Grid - "Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej - PL-Grid"
 • Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych
 • Projekt Krajowy Magazyn Danych (KMD) ma na celu zbudowanie systemu przechowywania danych o zasięgu krajowym, dostępnego za pośrednictwem sieci naukowej PIONIER oraz sieci miejskich MAN (finansowany przez MNiSzW).
 • NewMAN - celem ogólnym projektu jest rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych
 • PRACE 1IP - Projekt PRACE 1IP (ang. ''Partnership for Advanced Computing in Europe'' 1st Implementation Phase) jest kontynuacją projektu PRACE PP i trwa od 1 lipca 2010 do 30 czerwca 2012. Projekt implementuje rozwiązania opracowane w PRACE PP oraz dostosowuje je do zmieniających się technologii i wymagań użytkowników. W projekcie bierze udział 20 krajów. Pierwszy superkomputer udostępniony produkcyjnie europejskim naukowcom to IBM BlueGene/P (Jugene) o mocy rzędu 1 PetaFlops, zlokalizowany w FZJ w Julich, Niemcy. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego (RI-261557).
 • EGI-InSPIRE - Projekt polegający na połączeniu niewykorzystanej mocy obliczeniowej komputerów osobistych w czasie, kiedy nie są wykorzystywane przez ich właścicieli, udostępniając naukowcom pracującym nad złożonymi zagadnieniami ochrony środowiska, energii czy zdrowia potrzebne im ogromne zasoby mocy obliczeniowej.

WCSS prowadzi także wewnętrzne projekty związane z bezpieczeństwem sieci i systemów operacyjnych. Rozpoczęto prace związane z wykorzystaniem akceleratora firmy Clearspeed do zwiększenia efektywności działania pakietów oprogramowania do zaawansowanych obliczeń naukowych. Prowadzone są również prace nad projektem Alert Correlation, Assessment and Reaction module (ACARM). Celem projektu jest rozwój mechanizmów detekcji oraz korelacji ataków sieciowych.

Więcej:http://www.wcss.wroc.pl/projekty.php

Copyright © 2005 WCSS,    50-377 Wrocław, Plac Grunwaldzki 9, bud. D-2 PWr, pok.101, tel. (71) 320 39 21, fax. (71) 322 57 97,    contact@wcss.wroc.pl