WASK
WCSS

Regulamin WASK
Rada UŅytkownikůw
Regulamin RU WASK
modernizacja sieci
stan sieci - komunikaty
schemat WASK
lista sieci miejskich
uczelnie wroc≥awskie
sieś wirtualna szků≥
sieś PIONIER
G…ANT - mapa
kontakt

Lista sieci miejskich


BIA£YSTOK - Miejska Sieś Komputerowa BIAMAN
BIELSKO-BIA£A - Miejska Sieś Komputerowa BIELMAN
BYDGOSZCZ - Miejska Sieś Komputerowa BYDMAN
CZ STOCHOWA - Miejska Sieś Komputerowa CZESTMAN
ELBL°G - ∂rodowisko naukowe obs≥ugiwane przez MiejskĪ Sieś KomputerowĪ TASK
GDA—SK - Trůjmiejska Akademicka Sieś Komputerowa TASK
ICM -Interdyscyplinarne Centrum Modelowania ICM
KIELCE - Miejska Sieś Komputerowa KIELMAN
KOSZALIN - Miejska Sieś Komputerowa KOSMAN
KRAK”W - Miejska Sieś Komputerowa w Krakowie
LUBLIN - Miejska Sieś Komputerowa LUBMAN
£”D¨ - Miejska Sieś Komputerowa LODMAN
OLSZTYN - Miejska Sieś Komputerowa OLMAN
OPOLE - Miejska Sieś Komputerowa w Opolu
POZNA— - Miejska Sieś Komputerowa POZMAN
PU£AWY - Miejska Sieś Komputerowa PULMAN
RADOM - Miejska Sieś Komputerowa RAMAN
RZESZ”W - Rzeszowska Miejska Sieś Komputerowa RMSK
S£UPSK - ∂rodowisko naukowe obs≥ugiwane przez MiejskĪ Sieś KomputerowĪ TASK
¶LASK - ¶lĪska Akademicka Sieś Komputerowa ¶ASK
SZCZECIN - Miejska Sieś Komputerowa AMSK
TORU— - Miejska Sieś Komputerowa TORMAN
TARN”W - Miejska Sieś Komputerowa TARMAN
WARSZAWA - Miejska Sieś Komputerowa WARMAN
WROC£AW - Wroc≥awska Akademicka Sieś Komputerowa WASK
ZIELONA G”RA - Miejska Sieś Komputerowa ZIELMAN

Copyright © 2005 WCSS,    50-377 Wroc≥aw, Plac Grunwaldzki 9, bud. D-2 PWr, pok.101, tel. (71) 320 39 21, fax. (71) 322 57 97,    contact@wcss.wroc.pl