komunikaty
WCSS

komunikaty
stan sieci
zamówienia publiczne


Poniżej znajdują się aktualne informacje dotyczące korzystania z komputera sun1000:

 1. UWAGA! Dnia 10 lipca 2004 został oddany do eksploatacji nowy webmail. W związku z tym prosimy o korzystanie z poczty pod adresem: https://mail.pwr.wroc.pl lub http://poczta.pwr.wroc.pl/
 2. Uruchomiono oznaczenie listów będących spamem. W polu subject przed właściwym tematem pojawia się słowo [SPAM]. Listy tak oznaczone przenoszone są automatycznie do folderu Spam. Zawartość tego folderu należy regularnie po przejrzeniu kasować, ponieważ wchodzi ona w skład przydzielonego limitu. Listy uznane przez użytkownika jako spam, a niemające właściwego oznaczenia, należy składować w folderze współdzielonym NowySpam. Listy umieszczone w folderze współdzielonym NowySpam będą regularnie wykorzystywane do aktualizacji bazy programu antyspamowego.
 3. W przypadku stwierdzenia, że w folderze Spam znajduje się list, który został błędnie zakwalifikowany należy przenieść go do wcześniej założonego folderu NieSpam. Na podstawie listów znajdujących się w tym folderze będziemy uczyć program antyspamowy poprawnej klasyfikacji. Listy z w/w folderu znajdą się ponownie w skrzynce odbiorczej.
 4. Posługując się filtrami poczty można listy oznaczone jako SPAM przekierować do innego folderu np. skrzynki odbiorczej.
  Należy, w tym celu, zalogować się na konto pocztowe poprzez stronę http://mail.pwr.wroc.pl, przejść do zakładki "Opcje", wybrać "Filtry poczty" i ustawić nowy filtr.
  W ustawieniach nowego filtra istotne jest, aby podać:
  • nazwę filtra;
  • wybrać warunki dotyczące przychodzącej wiadomości, które mają być obsługiwane przez filtr. Na przykład, pole temat ma zawierać słowo SPAM. Temat listu można połączyć z nazwą Nadawcy. Łącząc dwa lub więcej warunków należy zaznaczyć wybranie wszystkich z poniższych warunków.
  • okreslić, co ma być wykonane po otrzymaniu wiadomości spełniającej wcześniej podany warunek. W ten sposób, posługując się filtrami poczty można listy oznaczone jako SPAM przekierować do innego folderu np. skrzynki odbiorczej lub automatycznie odrzucać.
 5. W folderze współdzielonym o nazwie Komunikaty będą umieszczane informacje o wszelkich zmianach wprowadzanych w systemie pocztowym.
 6. Usługi telnet i ftp przestają być aktywne.
  Prosimy używać tylko protokołów:
  - ssh (putty ftp://ftp.pwr.wroc.pl/pub/software/win/putty.exe)
  - scp (WinSCP ftp://ftp.pwr.wroc.pl/pub/software/win/WinSCP.exe ).
 7. W celu zmiany statusu listu z nieprzeczytanego na przeczytany należy zalogować się na konto pocztowe z strony http://pmail.pwr.wroc.pl. Zaznaczyć wiadomości których status ma być zmieniony i z zakładki "wybierz" wybrać "oznacz jako przeczytany".
 8. W sprawie zmiany hasła prosimy o kontakt z administratorem wydziałowym.
 9. Do konfiguracji poczty zalecamy używać protokołu imap. Zapewni to spójność w odbieraniu poczty przy użyciu różnych programów pocztowych
 10. Adres poczta.pwr.wroc.pl nie jest adresem serwera pocztowego i nie należy go używać do konfiguracji klientów pocztowych. Przy konfiguracji klienta pocztowego jako serwer poczty wejściowej i wyjściowej prosimy ustawić mail.pwr.wroc.pl.
 11. Należy włączyć autoryzację poczty wysyłanej z serwera sun1000. Autoryzacja jest obowiązkowa. Ustawienia parametrów konfiguracyjnych do klientów pocztowych opisane zostały w pliku autoryzacja.doc
  lub pod adresem http://www.wcss.wroc.pl/wcss/infor/auto/
 12. Informacje dotyczące parametrów konfiguracyjnych poczty opisane są w pliku konf-web.pdf lub pod adresem http://www.wcss.wroc.pl/wcss/infor/konf-web/
 13. Prośba o założenie konta WWW oraz udostępnienie zasobów serwera wirtualnego powinna być złożona w formie pisemnej na adres WCSS'u i zawierać:
  • nazwę serwera wirtualnego;
  • nazwę konta;
  • czas utrzymania strony (np. 1 rok);
  • w przypadku korzystania z baz, rodzaj bazy;
  • nazwisko, adres, telefon osoby kontaktowej, odpowiedzialnej za utrzymanie i zawartość strony;
  • oświadczenie, że użytkownik "będzie przestrzegał bezpieczeństwa systemu wynikającego z zainstalowania własnego oprogramowania i zobowiązuje się do bieżącego aktualizowania oprogramowania do wersji stabilnej i obowiązującej. Strona nie będzie wykorzystywana do celów komercyjnych, reklamowych oraz nie będzie udostępniana osobom trzecim.";
  • akceptację/podpis władz jednostki występującej z prośbą o udostępnienie zasobów.
  • adresy rejestrowane w domenie pwr.wroc.pl wymagają akceptacji Działu Informatyzacji.
  Informujemy, ze w ramach prowadzonych i udostepnianych zasobow dla serwerow wirtualnych uzytkownik moze uruchamiac serwisy oparte o jezyk PHP (w uzasadnionych przypadkach ASP, JSP), natomiast nie moze uruchamiac skryptow CGI napisanych w innych jezykach (PERL, C, RUBY, PYTHON, Tcl, VB).

  wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres root@pwr.wroc.pl 
  telefon 71 3203626 , 71 3202014

Copyright © 2005 WCSS,    50-377 Wrocław, Plac Grunwaldzki 9, bud. D-2 PWr, pok.101, tel. (71) 320 39 21, fax. (71) 322 57 97,    contact@wcss.wroc.pl