Pożegnanie SUN1000
Nowoczesne technologie!
Klaster BEM
Łączymy ze światem!

Cennik usług

Cennik usług sieciowych

 

 

Rodzaj usługi

Ceny w złotych

 1.

Poczta elektroniczna
wielkość skrzynki pocztowej 1GB,
filtry: antyspamowe, antywirusowe, 
przekazywanie dalej, automatyczna odpowiedź, możliwość sprawdzenia skrzynki e-mail z poziomu przeglądarki WWW

 
 

podstawowa cena usługi
dodatkowe konto pocztowe

100/rocznie
 50/rocznie

 

pakiety:
do 30-40 kont pocztowych w jednej domenie adresowej, sumaryczna pojemność kont 15GB
50-60  kont pocztowych w jednej domenie adresowej, sumaryczna pojemność kont 30GB
100-120  kont pocztowych w jednej domenie adresowej, sumaryczna pojemność kont 60GB
Każde zwiększenie pojemności kont w domenie o 30GB


250/rocznie

400/rocznie

700/rocznie

200/rocznie

2.

Serwer wirtualny WWW
utrzymanie strony WWW na serwerze WCSS, 
jedno konto WWW (500MB przestrzeni dyskowej), obsługa PHP,
statystyki odwiedzin strony,
konto z jedną bazą MySQL lub Postgres,
jedno konto pocztowe (jak w pkt 1) 

 
 

podstawowa cena usługi:
dodatkowe konto pocztowe
dodatkowe konto WWW

350/rocznie
50/rocznie
100/rocznie

 

3 konta WWW,
 max 100kont pocztowych, 3 bazy danych MySQL, suma przestrzeni dyskowej 5GB

800/rocznie
3.

Oferta dla jednostek edukacyjnych
(przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja , licea), konto WWW +baza danych (MySQL lub Postgres, 5 kont pocztowych, domena *.wroc.pl, utrzymanie domeny w DNS

100/rocznie

 4.

Oferta dla uczelni wyższych i jednostek administracji państwowych
poczta pracownicza,
poczta studencka,
hosting WWW

cena negocjowana

 5.

Serwer wirtualny WWW z obsługą aplikacji J2EE (Java)
utrzymanie serwisu WWW (aplikacji sieciowej) na serwerze WCSS, 100MB przestrzeni dyskowej, 
obsługa JSP, dostęp bezpiecznymi protokołamicena negocjowana

 6.

Projekt serwisu strony WWW
analiza potrzeb odbiorcy, projekt merytoryczny struktury serwisu, projekt graficzny, programowanie serwisu, serwis, utrzymanie i aktualizacja


cena negocjowana

 7.

Opieka oraz wsparcie techniczne dla serwisu WWW 
konfiguracja, nadzór nad prawidłowością działania, zarzadzanie oraz aktualizacja treści

cena negocjowana

 8.

Wsparcie techniczne

120 zł za godzinę pracy

 9.

Udostępnienie serwera wirtualnego z prawami administratora
udostępnienie zasobów serwera na prawach administratora 
 udostępnienie zasobów serwera na prawach administratora

cena negocjowana w zależności od wymaganych parametrów serwera

10.

Udostępnienie systemu W3cache

10% ceny abonamentu/miesięcznie

11.

Udostępnienie grup serwera newsów dla firm

240/rocznie

12.

Udostępnienie feedów dla firm

100/miesięcznie

13.

Serwer wirtualny

cena uzależniona od wymaganej konfiguracji

14.

Serwer dedykowany

cena uzależniona od wymaganej konfiguracji

15.

Kolokacja
Umieszczenie własnego serwera w serwerowni WCSS

Cena kolokacji uzależniona jest od parametrów serwera

 

Miesięczna cena  za serwer, 1 adres IP oraz pasmo 5Mbps

45/1U/miesięcznie

 

Opłata za umieszczenie własnej szafy (przy wypełnieniu powyżej 21U)

1000/miesięcznie

 

Składowa zależna od parametrów zasilania

95% * suma mocy aktywnych zasilaczy [kW] * 1,29 zł * 1,4 (PUE) * 720 [h]/miesięcznie

lub
(zużycie energii zmierzone na listwie zasilającej lub liczniku) [kWh] * 1,29 zł * 1,4 (PUE)

 

Opłata za dodatkowy publiczny adres IP

5zł (adres IP)

 

Opłata za pasmo powyżej 5Mbps

cena negocjowana

 

Opłata instalacyjna

35 zł za 1U wysokości

16.

Test penetracyjny serwera lub infrastruktury sieciowej

cena negocjowana

17. Udostępienie mocy obliczeniowej
cena negocjowana
18. Usługa archiwizacji danych
cena negocjowana

19.

Usługa backupu danych

cena negocjowana

20.

Audyt bezpieczeństwa konfiguracji serwera

cena negocjowana

21.

Audyt bezpieczeństwa aplikacji WWW

cena negocjowana

22.

Audyt bezpieczeństwa usługi sieciowej

cena negocjowana

23.

Analiza powłamaniowa serwera

cena negocjowana

24.

Wdrożenie rozwiązania IDS i monitoring alarmów

cena negocjowana

25.

Kompleksowe monitorowanie stanu bezpieczeństwa serwera lub sieci

cena negocjowana

26.

Udostępnienie zintegrowanych usług sieciowych (udostępnianie wielu usług jednocześnie lub dla wielu użytkowników)

cena negocjowana

27.

Utrzymanie DNS-u dla firm na serwerach WCSS:
primary
secondary


100/rocznie
50/rocznie

28.

Utrzymanie domeny adresowej o nazwie związanej z działalnością firmy

50/rocznie

28a.

Utrzymanie domeny adresowej o nazwie ogólnej, do której wnioskodawca nie ma wyłącznego prawa

100/rocznie

29.

Odblokowanie zawieszonej domeny

100/jednorazowo

 

Cennik usług telekomunikacyjnych

 30. Usługi transmisji danych (abonament miesięczny) ****

Przepływność

Internet

L2VPN P-P*

L2VPN P-MP**

L3VPN***

5 Mb/s

150

100 

60 

75 

10 Mb/s

250

200

100

125

20 Mb/s

450

300

170

215

30 Mb/s

600

400

240

300

powyżej - cena negocjowana

* L2VPN P-P (VLL - Virtual Leased Line) jest usługą typu punkt-punkt (kanał logiczny).
Kwota w tabeli jest ceną całkowitą za usługę.

** L2VPN P-MP (VPLS - Virtual Private LAN Services) jest usługą typu punkt-wiele_punktów.
Kwota w tabeli dotyczy pasma zakontraktowanego w danym punkcie styku.
Cena za usługę jest łączną sumą kwot obliczonych odpowiednio dla wszystkich punktów styku.

*** L3VPN (VPRN - Virtual Private Routed Network) jest usługą typu punkt-wiele_punktów.
Kwota w tabeli dotyczy pasma zakontraktowanego w danym punkcie styku.
Cena za usługę jest łączną sumą kwot obliczonych odpowiednio dla wszystkich punktów styku.

**** Cena usługi telekomunikacyjnej może ulec zwiększeniu proporcjonalnie do poniesionych kosztów, jeżeli doprowadzenie linii telekomunikacyjnej do siedziby usługobiorcy odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury innego operatora lub odbywa się przez teren z wymaganiem pozyskania prawa drogi.

31. Opłata jednorazowa za podłączenie użytkownika do portu i skonfigurowanie usług
      - 400 PLN.

*Opłata jednorazowa może uleczwiększeniu proporcjonalnie do poniesionych kosztów, jeżeli wybudowanie linii telekomunikacyjnej do siedziby usługobiorcy odbywa się przez usługodawcę.
32. Podłączenie sieci wirtualnej użytkownika . cena negocjowana.
33. Peering z siecią WASK - cena negocjowana.
34. Dodatkowe usługi typu filtrowanie ruchu i ustawianie QoS - cena negocjowana.


Cennik usług bezpieczeństwa WCSS dla abonentów WASK

 

  Rodzaj usługi Ceny w złotych
  1.  Podstawowy Pakiet usług bezpieczeństwa
- comiesięczny skan bezpieczeństwa 32 adresów IP
- audyt bezpieczeństwa 2-ch portali WWW

2400/abonament miesięczny

  2. Stabdardowy Pakiet usług bezpieczeństwa
- comiesięczny skan bezpieczeństwa 128 adresów IP
- audyt bezpieczeństwa 3-ch portali WWW

3900/abonament miesieczny

  3. Rozszerzony Pakiet usług bezpieczeństwa
- comiesięczny skan bezpieczeństwa 256 adresów IP
- audyt bezpieczeństwa 4-ch portali WWW
5200/abonament miesięczny
  4. Dodatkowe usługi w ramach pakietów  
  Audyt bezpieczeństwa dodatkowego portalu WWW 15000/usługa
  Monitoring bezpieczeństwa 2000/rok/serwer
  Analiza powłamaniowa 1500/serwer
  Test penetracyjny serwera 500/serwer
  Szkolenie 4000/dzień

 

 

Uwagi:

 

  1. Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT
  2. Abonenci WASK nie ponoszą opłat za rejestrację i utrzymanie jednej domeny adresowej
  3. Opłaty jednorazowe dotyczące dostępu do portu przełacznika mogą być negocjowane w zależności od warunków technicznych
  4. W przypadku kolokacji (pkt. 15 cennika), składowa zależna od parametrów zasilania może być ustalona z użyciem przyrządów  pomiarowych (watomierz, podlicznik). Wtedy ustalenie przyrządu jest zwiększone o 40% (narzut wynika z wykorzystania klimatyzacji i zasilania gwarantowanego).
  5. W przypadku kolokacji (pkt. 15 cennika), za aktywne zasilacze uważa się te zasilacze, które są wymagane do pracy urządzenia, natomiast nie liczy się nadmiarowych zasilaczy (redundantnych).