Nova i Supernova!
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Infrastruktura

Lista sieci miejskich

Jednostki MAN (ang. Metropolitan Area Network) znajdują się w 24 miastach w Polsce, obsługują zaś kilka więcej. Odgrywają istotną rolę w rozwoju krajowej akademickiej infrastruktury sieciowej.

Więcej ...

Sieć wirtualna szkół

Sieć wirtualna szkół jest częścią sieci WASK i łączy szereg szkół wroławskich, w tym szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie. Uczniowie i nauczyciele uzyskują dostęp do Internetu poprzez WASK.

Więcej ...

Sieć PIONIER

Sieć PIONIER to ogólnopolska szerokopasmowa sieć optyczna stanowiąca bazę dla badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze informatyki i telekomunikacji, nauk obliczeniowych (gridy, itp.), aplikacji oraz usług dla społeczeństwa informacyjnego. Wybudowana w całości ze środków KBN, w chwili obecnej łączy 21 ośrodków Miejskich Sieci Akademickich i 5 Centrów Komputerów Dużej Mocy za pomocą własnych łączy światłowodowych.

PIONIER jest pierwszą w Europie krajową siecią akademicką wykorzystującą własne światłowody z technologią DWDM i transmisją 10GE. Głównym celem sieci PIONIER jest obsługa całego polskiego środowiska akademickiego i naukowego oraz wspomaganie realizowanych przez to środowisko projektów badawczych i edukacyjnych.

Więcej ...

Modernizacja sieci WASK

Do roku 2003 szkielet Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK) tworzyły urządzenia pętli FDDI oraz przełączniki ATM LS1010, które spinały wybrane węzły pętli FDDI. Głównymi urządzeniami szkieletu WASK były urządzenia firmy CISCO: rutery typu C4000 i C7000, przełączniki typu Catalyst 5000 C3200 a także rutery C7500 pełniące funkcję ruterów brzegowych. Szybkość przesyłania danych w szkielecie wynosiła 100 Mb/s, a na fragmentach 155/622 Mb/s (protokoł ATM). Taka przepustowość szkieletu sieci okazała się niewystarczająca i zaczęto budować sieć o przepustowości 1 Gb/s, a potem 10Gb/s

Więcej ...

Użyteczne adresy