Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

PLATON U5 - Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD

Status: Projekt zakończony / Usługa dostępna

W ramach projektu „Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych”  Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe współuczestniczyło w realizacji Usług naukowej interaktywnej telewizji HD dla użytkowników sieci PIONIER (głównie jednostki naukowo-badawcze oraz edukacyjne).

Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD to udostępnienie środowisku naukowemu krajowej platformy dystrybucji naukowej interaktywnej telewizji HD i świadczenie w sieci PIONIER usług opartych o treści cyfrowe o wysokiej rozdzielczości dla edukacji, popularyzacji nauki i telemedycyny.

Podsumowanie

Kontakt

Jerzy Pankiewicz (koordynator projektu PLATON w WCSS)
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202355
email: jerzy.pankiewicz@wcss.pl

Wsparcie usługi w WCSS

      email: kdm@wcss.pl