Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

PLATON U2 - Usługi eduroam

Status: Projekt zakończony / Usługa dostępna

W ramach projektu "Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych"  Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe  współuczestniczyła w realizacji Usługi eduroam dla użytkowników sieci PIONIER.

Projekt poszerzył wdrożenie w ośrodkach MAN w Polsce rozwiązań eduroam (ang. educational roaming) opracowanych w ramach inicjatywy rozpoczętej w 2003 r. przez TERENA Task Force on Mobility (TF-Mobility). Eduroam to prosty i bezpieczny roaming osób ze środowiska nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce realizowany poprzez uruchomione we wszystkich sieciach MAN i centrach KDM wzorcowe bezpieczne systemy dostępu do sieci bezprzewodowych.

Skorzystanie z sieci, w obcej dla danego użytkownika lokalizacji (wizyta w innej instytucji włączonej do systemu) odbywa się bez angażowania lokalnego administratora sieci.

WCSS służy pomocą we wdrażaniu rozwiązań eduroam we Wrocławiu. Listę punktów dostępowych w instytucjach wrocławskich można znaleźć na stronie eduroam.pl. Znajdują się tam także informacje dla osób chcących skorzystać z tej usługi.

Podsumowanie

Kontakt

Jerzy Pankiewicz (koordynator projektu PLATON w WCSS)
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202355
email: jerzy.pankiewicz@wcss.pl

Damian Wydymus (koordynator usługi w WCSS)
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202080
email: damian.wydymus@wcss.pl

Kierownik usługi eduroam: Tomasz Wolniewicz, UCI UMK,  e-mail: twoln@umk.pl

Wsparcie usługi w WCSS

       email: wask@wcss.pl