Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

PLATON U1 - Usługi wideokonferencji

Status: Projekt zakończony / Usłua dostępna

W ramach projektu „Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe  współuczestniczyła w realizacji Usługi wideokonferencji dla użytkowników sieci PIONIER (głównie jednostki naukowo-badawcze oraz edukacyjne).

Usługa ma na celu realizację łączności audio-wizualnej pomiędzy 22 ośrodkami akademickimi w Polsce. Ponieważ sieć PIONIER, jak również większość ośrodków MAN posiada szybką sieć szkieletową, nie ma istotnych ograniczeń dotyczących dostępnego pasma oraz opóźnień dla transmisji wideokonferencyjnych. Jeden z węzłów systemu wideokonferencyjnego został wdrożony we Wrocławskim Centrum Sieciowo Superkomputerowym na Politechnice Wrocławskiej.

Architektura systemu wideokonferencyjnego składa się z następujących elementów:

Węzeł serwerowy

  • mostek wideokonferencyjny MCU zapewniający 40 jednoczesnych połączeń Full HD z rozdzielczością 1080p,
  • gatekeeper pozwalający na rejestrację co najmniej 100 urządzeń
  • serwer archiwizacji zapewniający 10 jednoczesnych połączeń i dający możliwość zapisania co najmniej 30 godzin wideokonferencji wysokiej jakości
  • serwer strumieniowania zapewniający jednoczesne strumieniowanie do co najmniej 400 użytkowników

Urządzenia serwerowe mają zapewniony bezpośredni dostęp do sieci szkieletowej PIONIER łączami GigabitEthernet, gwarantowane zasilanie oraz odpowiednie warunki pracy w klimatyzowanym pomieszczeniu.

Węzeł wideokonferencyjny

We Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym zainstalowano urządzenia węzła wideokonferencyjnego. Węzeł wideokonferencyjny stanowi wideoterminal wysokiej rozdzielczości wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem. Węzeł taki znajduje się w każdym z 22 MAN-ów, w specjalnie przeznaczonej i zaadaptowanej do tego celu sali wideokonferencyjnej. W skład wyposażenia węzła wideokonferencyjnego wchodzą:

  • kodek sprzętowy H.323/SIP obsługujący rozdzielczość Full HD 1080p oraz zapewniający możliwość podłączenia prezentacji z dodatkowego komputera lub innego źródła,
  • telewizor LCD 52” 1080p,
  • projektor 1080p,
  • kamera, mikrofon, głośniki, okablowanie, stojak na urządzenia,
  • 5 licencji na oprogramowanie wideokonferencyjne.

Urządzenia kontrolujące zestawianie połączeń, znajdują się w dwóch węzłach sieciowych. Węzeł w Gdańsku pełni rolę podstawowego serwera, a węzeł w Poznaniu rolę zapasowego. Ponieważ oba węzły są tak samo wyposażone i oba są cały czas aktywne, możliwe jest  realizowanie scenariusza równoległego jednoczesnego wykorzystania obu serwerów w przypadku większego obciążenia. Dodatkowym elementem systemu wideokonferencyjnego jest interaktywna i modularna aplikacja internetowa, umożliwiająca rezerwację zasobów wideokonferencyjnych przez użytkowników sieci PIONIER.

Zainstalowany system wykorzystuje najnowocześniejsze urządzenia pozwalające na przeprowadzanie wideokonferencji o jakości Full HD 1080p,  wspiera także starsze standardy, przez co możliwa jest współpraca ze wszystkimi urządzeniami wideokonferencyjnymi spełniającymi normy H.323/SIP. Dzięki wdrożeniu technologii Full HD 1080p system zapewni wysoką jakość połączeń przez min. 5 lat od czasu zakończenia projektu. w momencie realizacji projektu nie były bowiem planowane nowsze standardy realizacji wideokonferencji H.323/SIP.

Możliwe jest wygodne, jednoczesne przeprowadzenie wideokonferencji dla wszystkich użytkowników (zarejestrowanych wideo terminali), jak również realizacja wielu równoległych wideokonferencji w mniejszych grupach.  Przebieg konferencji można zarchiwizować, z możliwością jej późniejszego odtworzenia.

System wideokonferencyjny jest przeznaczony do wykorzystania głównie przez środowiska naukowe, zarówno w celach badawczych jak i do współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Każdy z ośrodków wiodących sieci PIONIER integruje  lokalne środowiska naukowe w dostępie do usługi wideokonferencyjnej oraz  propaguje jej optymalne wykorzystanie.

Planowane jest również wdrożenie oprogramowania monitorującego stan systemu oraz przyszła integracja systemu z podobnymi inicjatywami europejskimi.

Podsumowanie

Kierownik Usługi wideokonferencji: Mścisław Nakonieczny

Lokalizacja urządzenia: 

Politechnika Wrocławska
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Plac Grunwaldzki 9
50-377 Wrocław
budynek D-2 Politechniki Wrocławskiej
pok.101

 

Jak rezerwować wideoterminal usługi PLATON U1?

By zarezerwować wideoterminal należy skontaktować z obsługą techniczną wideoterminala. Kontaktując się w sprawie wideokonferencji należy wiedzieć czy WCSS jest ośrodkiem koordynującym konferencję, czy jest ośrodkiem będącym "gościem" wideokonferencji.

tel. 71 320 20 14

e-mail: platon-u1@wcss.pl, wideokonferencje@wcss.pl