Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Działalność badawczo-rozwojowa

Zakres działalności

Dział KDM uczestniczy w wielu projektach krajowych i międzynarodowych zajmujących się rozwijaniem i bezpieczeństwem infrastruktur gridowych i HPC (ang. High Performance Computing) oraz badaniem nowych technologii i optymalizacją aplikacji naukowych.

Rozwiązania opracowywane w projektach są wdrażane w WCSS w celu zapewnienia wyższej jakości usług obliczeniowych i składowania danych, oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa całej infrastruktury.

Zasoby obliczeniowe wchodzą w skład polskich i europejskich infrastruktur badawczych: PL-Grid, PLATON, EGI oraz PRACE.

Gridy obliczeniowe

Od 2002 r. zespół KDM uczestniczy w pracach badawczo-rozwojowych w zakresie infrastruktur i obliczeń gridowych. W trakcie krajowego projektu SGIgrid (2002-2005) badano zaawansowane algorytmy zarządzania zadaniami obliczeniowymi oraz mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji w gridzie. Kolejne projekty, takie jak KKO (2002), CLUSTERIX (2003-2005), EGEE I/II/III (2004-2010), PL-Grid (2010-2012),  PL Grid PLUS (2012-2014) oraz EGI-Inspire (2010-2014), to dalsze prace badawcze, implementacyjne i wdrożeniowe w tym zakresie.
EGI logoLogo Infrastruktury PL Grid Komputery obliczeniowe WCSS stanowią część polskiej i europejskiej gridowej infrastruktury obliczeniowej PL Grid oraz EGI (European Grid Infrastructure).

Infrastruktura HPC

Obok inicjatyw gridowych dział KDM uczestniczy także w projektach rozwijających usługi HPC (High Performance Computing). Projekty PRACE PP (Partnership for Advanced Computing in Europe Preparatory Phase, 2008-2009), PRACE 1IP (2010-2012), PRACE 2IP (2011-2013), PRACE 3IP (2012-2014), PRACE 4IP (2015-2017), PRACE 5IP (2017-2019) wdrażają ogólnoeuropejskie usługi obliczeniowe o wydajności rzędu PetaFlop/s. PRACE oferuje dostęp do najmocniejszych maszyn obliczeniowych w Europie (tzw. Tier-0) lub mniejszych systemów o charakterze narodowym lub regionalnym (tzw. Tier-1). WCSS od 2008 r. bierze udział w tych działaniach jako jedno z 5 polskich centrów obliczeniowych, realizując prace koncepcyjne, operacyjne oraz badawcze w zakresie optymalizacji i testowania aplikacji naukowych z użyciem nowych technologii programowych i sprzętowych.

Komputery obliczeniowe WCSS (klaster Supernova) stanowią część europejskiej infrastruktury badawczej PRACE-RI, jako zasoby Tier-1.

Aplikacje na żądanie

Jako uzupełnienie infrastruktur obliczeniowych (gridy, HPC), dział KDM uczestniczył w ramach platformy PLATON, w opracowaniu i wdrożeniu usługi obliczeń kampusowych PLATON U3. Zakupiony w tym celu klaster i powstające oprogramowanie umożliwia dostęp do aplikacji naukowych i licencji oprogramowania na żądanie, z przeznaczeniem głównie do pracy interaktywnej.

Klaster kampusowy w WCSS jest częścią krajowej platformy obsługi nauki PLATON U3.

Składnice danych

W ramach prac w projekcie KMD (Krajowy Magazyn Danych, 2007-2009) powstał szereg narzędzi do realizacji rozproszonej i odpornej na awarie składnicy danych. Zespół KDM uczestniczył w analizie wymagań użytkowników, opracowaniu architektury systemu i metod dostępu oraz implementacji mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo danych składowanych w systemie. Prace te były kontynuowane w projekcie PLATON U4 i KMD2 (2011-2013).

Zasoby dyskowe i biblioteka taśmowa stanowią część polskiej rozproszonej składnicy danych KMD.

Bezpieczeństwo komputerowe

Zaawansowane mechanizmy wykrywania i analizy naruszeń bezpieczeństwa w sieciach komputerowych, opracowywane przez WCSS w ramach projektu POSITIF (Policy-based Security Tools and Framework,  FP6, 2004-2007) były rozwijane i wdrażane w kolejnych projektach, m.in. PL-Grid (2009-2012) i PLGrid Plus (2011-2014). Na bazie tych doświadczeń powstał ACARM-ng (Alert Correlation, Assessment and Reaction Module - new generation). Narzędzie zintegrowane jest z siecią sensorów IDS (Intrusion Detection System) i umożliwia korelację informacji o incydentach w sieci w czasie rzeczywistym.

WCSS koordynował w projekcie PL-Grid działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury oraz implementuje i wdraża kluczowe z tego punktu widzenia komponenty. Działania te sa kontynuowane w projekcie PLGrid Plus. Poza ACARM-ng, kolejnym takim komponentem jest gridowe centrum certyfikacji PL-Grid Simple CA, wprowadzające nowatorskie rozwiązania uproszczające bezpieczne korzystanie z gridu. Podobny cel ma wprowadzenie narzędzia bezpieczeństwa ułatwiającego uwierzytelnianie się użytkowników - keyFS, wdrożonego wcześniej w projekcie KMD i KMD2 oraz dostosowanego do potrzeb gridu.

Infrastruktura PKI

Projekt NASTEC (FP5) zakończył się uruchomieniem w 2002 r. w WCSS Polskiego Centrum Certyfikacji EuroPKI działającego w europejskiej strukturze klucza publicznego EuroPKI. Centrum działało przez 8 lat i wystawiało certyfikaty osobiste m.in. użytkownikom korzystającym z infrastruktur obliczeniowych powstających w projektach (np. SGIgrid, Clusterix), a także innym przedstawicielom polskiego środowiska naukowego.

Doświadczenie zdobyte podczas wieloletniego działania Centrum EuroPKI posłużyło do realizacji polskiej infrastruktury klucza publicznego PIONIER PKI (projekt 2009-2010) oraz centrum certyfikacji PL-Grid SimpleCA działającego dla polskiej gridowej infrastruktury obliczeniowej. PIONIER PKI przejęło obsługę klientów polskiego centrum EuroPKI z końcem 2010 r.

Użyteczne adresy

KDM

Parametry infrastruktury

  • moc obliczeniowa:            860 TFlops
  • pamięć operacyjna:    74,75 TB
  • przestrzeń dyskowa:          2,7 PB
  • pamięć taśmowa:              5,6 PB

Więcej ...