Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Usługi archiwizacji

Zakres usług

Dział KDM udostępnia:

  • system tworzenia kopii zapasowych,
  • usługę archiwizacji danych.

Usługi skierowane są do zespołów badawczych korzystających z usług obliczeniowych oraz do instytucji naukowych z obszaru Dolnego Śląska. Korzystanie z usług składowania danych jest nieodpłatne.

Instytucje kultury oraz jednostki administracji publicznej zainteresowane korzystaniem z usług archiwizacji prosimy o kontakt.

Usługi archiwizacji rozwijane są obecnie w projektach KMD2 oraz PLATON U4.

Zainteresowani skorzystaniem z usług archiwizacji mają do wyboru:

Sprzęt i oprogramowanie

Usługi bazują na sieci pamięci masowej (SAN) z macierzami dyskowymi o dużej pojemności i bibliotece taśmowej Quantum/Adic Scalar 10K o  pojemności ok. 3 petabajtów (1 petabajt = tysiąc TB). Dzięki zastosowaniu wirtualizacji dostępu do danych, system jest widoczny jako jeden spójny zasób. Na potrzeby klastrów obliczeniowych wdrożony jest system Lustre. Składają się na niego macierze dyskowe DDN, serwery metadanych oraz serwery obiektów OSS. Wszystkie maszyny spięte są wysokowydajną siecią Infiniband.

Kopie zapasowe i archiwalne obsługiwane są przy pomocy oprogramowania IBM Tivoli Storage Manager.

Zastosowania

Biblioteka taśmowa służy zespołom badawczym jako miejsce przechowywania dużych zbiorów danych potrzebnych do obliczeń. Z zasobów dyskowych korzystają także systemy i usługi działające w WCSS, w tym serwery obliczeniowe, poczta elektroniczna oraz zaawansowany system kopii bezpieczeństwa.

Logo DBCW WCSS składowane są m.in. zbiory udostępniane przez szereg bibliotek i instytucji działających w ramach Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej (http://www.dbc.wroc.pl).

Logo OssolineumZakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (http://oss.wroc.pl) korzysta z systemu tworzenia kopii zapasowych oraz usługi archiwizacji danych w celu przechowywania cyfrowego archiwum części swoich zbiorów.

 

Użyteczne adresy

KDM

Parametry infrastruktury

  • moc obliczeniowa:            860 TFlops
  • pamięć operacyjna:    74,75 TB
  • przestrzeń dyskowa:          2,7 PB
  • pamięć taśmowa:              5,6 PB

Więcej ...