Pożegnanie SUN1000
Nowoczesne technologie!
Klaster BEM
Łączymy ze światem!

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe wspiera działanie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej (http://www.dbc.wroc.pl), udostępniając na jej potrzeby cztery szybkie serwery i dedykowane zasoby dyskowe. Zbiory cyfrowe biblioteki składowane są na infrastrukturze Centrum, która zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo danych oraz przestrzeń do ich przechowywania o pojemności kilku petabajtów.

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (DBC) jest regionalną biblioteką cyfrową, udostępniającą obiekty cyfrowe z wyselekcjonowanych zbiorów 21 instytucji kultury - uczestników Konsorcjum DBC. Koordynatorem Konsorcjum jest Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej PWr. Dostępne są różnego typu publikacje m. in.: książki, czasopisma, grafiki, mapy, a także materiały multimedialne. Oferta biblioteki, licząca obecnie blisko 25 tys. publikacji stale się rozszerza.

Celem funkcjonowania Konsorcjum DBC jest ochrona piśmienniczego dziedzictwa kulturowego, szczególnie związanego z regionem (Dolny Śląsk, historyczny obszar Śląska), poprzez jego digitalizację i archiwizację, a także umożliwienie szerokiego dostępu do zasobów; udostępnianie i promowanie dorobku naukowego środowiska akademickiego Dolnego Śląska, a także dostęp do materiałów dydaktycznych.

Użytkownik strony DBC ma swobodny i bezpłatny dostęp do zbiorów, bez konieczności rejestrowania konta i dopełniania dodatkowych formalności.

DBC wraz z innymi bibliotekami w kraju tworzy system rozproszonych zasobów cyfrowych dostępnych poprzez Federację Bibliotek Cyfrowych oraz europejską multimedialną bibliotekę cyfrową EUROPEANA.

Biblioteka wykorzystuje oprogramowanie dLibra, w wersji 5.7.2

Zachęcamy do korzystania z zasobów Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej: http://www.dbc.wroc.pl