Pożegnanie SUN1000
Nowoczesne technologie!
Klaster BEM
Łączymy ze światem!

Informacje o certyfikatach TCS (TERENA)

TCS (ang. Terena Certificate Service) jest usługą dodatkową, dodaną do usługi przyłączenia do sieci PIONIER. Usługa pozyskiwania elektronicznych certyfikatów dotyczy tylko i wyłącznie instytucji uprawnionych, do których należą jednostki wiodące MAN i KDM oraz jednostki przyłączone do sieci PIONIER pośrednio poprzez sieci jednostek wiodących. Główna działalność instytucji uprawnionej musi być związana z badaniami lub edukacją, bądź polegać na współpracy lub działaniu na rzecz środowiska naukowo-badawczego.

Certyfikaty uzyskiwane są na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, występującej w niej jako NREN (ang. National Research and Education Networking Organisation), a TERENA (ang. Trans-European Research and Education Networking Association).

Pozyskiwanie certyfikatów polega na weryfikacji oraz elektronicznym podpisaniu certyfikatu stworzonego przez jednostkę wnioskującą o jego wydanie. Podpisanie certyfikatu następuje przez urząd certyfikujący uznany jako zaufany w całej sieci Internet. Jednostką, która występuje w tym przypadku jest firma Comodo CA Limited z Wielkiej Brytanii. Certyfikaty podpisywane są bezpośrednio przez ww. urząd certyfikujący. PCSS występuje jedynie jako organ weryfikujący żądania wydania certyfikatu.

 

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe na podstawie umowy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym może wnioskować o następujące certyfikaty:

  • TERENA SSL Certificate / TERENA Wildcard SSL Certificate
  • TERENA eScience SSL Certificate
  • TERENA Personal Certificate
  • TERENA eScience Personal Certificate

Osobami uprawnionymi do podpisywania wniosków po stronie WCSS są:

Dorota Sadowska
dorota.sadowska@wcss.pl
tel. 71 320 36 26

W przypadku certyfikatu SSL na serwer, wnioski w postaci pliku CSR zgodnego z formatem PEM, należy wysyłać  na adres: tcs@wcss.pl. UWAGA: Przygotowując plik CSR należy wygenerowć klucz o długości nie krótszej niż 2048 bitów.

Strona WWW usługi: tcs.pionier.gov.pl