Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

LUMI - najszybszy superkomputer w Europie

Superkomputer LUMI (Large Unified Modern Infrastructure) został zainstalowany w  Front Page - LUMIcentrum danych CSC w Kajaani w Finlandii. Ma docelowo udostępniać europejskiej nauce i gospodarce ponad 550 PFlops teoretycznej mocy obliczeniowej, co odpowiada mocy 1,5 miliona nowoczesnych laptopów o dobrej konfiguracji. Posiada również 117 PB zasobów dyskowych, specjalizowane partycje i pakiety oprogramowania naukowego.

Dzięki wykonywaniu olbrzymiej ilości obliczeń w bardzo krótkim czasie i przetwarzaniu modeli bardziej precyzyjnych niż kiedykolwiek wcześniej, europejscy naukowcy będą mogli prowadzić badania w obszarach do tej pory dla nich niedostępnych.

W skład kierowanego przez Finlandię konsorcjum, oprócz Polski, wchodzą również: Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Islandia, Norwegia, Szwecja i Szwajcaria. Koordynatorem prac w Polsce jest Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH. Udział Polski w konsorcjum umożliwia polskim naukowcom dostęp do zasobów LUMI.

Obecnie rozpoczął się konkurs na granty obliczeniowe dla naukowców z Polski. Zgłaszanie wniosków jest możliwe w terminie od 25.07.2022 r. do 22.08.2022 r. Należy je składać w przygotowanym formularzu, dostępnym na stronie: https://portal.plgrid.pl.

Aby skorzystać z grantów obliczeniowych, trzeba posiadać konto i aktywną afiliację w Portal PLGrid, zarządzanym przez konsorcjum, którego członkiem jest WCSS.

Nabór odbywa się w ramach projektu EuroHPC, realizowanego m.in. przez WCSS.

Więcej informacji na temat superkomputera można znaleźć na stronie: https://www.lumi-supercomputer.eu/.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać tutaj.

JW, 2022-07-26