Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Kompleksowy raport na temat chmury i cyberbezpieczeństwa

Ukazał się raport „Chmura i cyberbezpieczeństwo wśród średnich i dużych firm oraz w sektorze GovTech w Polsce 2022”. Dokument powstał z inicjatywy polskich dostawców usług chmurowych, w tym WCSS.

To pierwsze w Polsce tak kompleksowe badanie na temat chmury obliczeniowej, obemujące sektor biznesu i GovTech. W dodatku zwracający uwagę na kwestię znaczenia lokalizacji centrów danych.

 

 

Zrzeszeni w Polskiej Chmurze dostawcy usług chmurowych, posiadający centra danych na terenie kraju, zdecydowali się przeprowadzić badanie przedsiębiorstw oraz sektora publicznego. Na bazie wywiadów zrealizowanych we współpracy z firmą badawczą PMR powstał obszerny raport na temat chmury i cyberbezpieczeństwa.

Wnioski płynące z raportu „Chmura i cyberbezpieczeństwo wśród średnich i dużych firm oraz w sektorze GovTech w Polsce 2022” dotyczą m.in.:

  • stosowanych rozwiązań chmurowych,
  • planów inwestycyjnych,
  • preferencji nt. lokalizacji data center,
  • znajomości zagadnienia suwerenności cyfrowej i postrzegania dostawców usług z uwzględnieniem kwestii lokalizacji przetwarzania danych.

Wyniki pokazane są z perspektywy dwóch różniących się od siebie grup – przedstawicieli średnich i dużych firm oraz sektora publicznego. Dane są opatrzone komentarzami ekspertów. 

Zachęcamy do pobrania i lektury raportu.


 

AAG, 2022-06-29