Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane innowacyjnym projektom technologicznym lub społecznym.

Nagroda w kategorii "Innowacyjna digitalizacja i udostępnienie danych" została wręczona podczas 7. Forum Inteligentnego Rozwoju, na którym co roku wyróżniane są organizacje lub projekty mające wpływ na zrównoważony i inteligentny rozwój społeczeństwa i gospodarki. Doceniane są działania, które znacząco przyczyniają się do  podniesienia standardu życia społeczeństwa.

Projekt AZON 2.0 umożliwia cyfrowe udostępnienie zasobów mających duże znaczenie dla nauki i gospodarki, w tym danych nigdzie wcześniej niepublikowanych. Pozwala to na zwiększenie dostępności, poprawę jakości oraz poszerzenie możliwości ponownego wykorzystania zasobów nauki przez szeroką grupę odbiorców.

WCSS realizuje w projekcie zadania związane z przygotowaniem systemu informacyjnego AZON 2.0. Postępy prac w tym zakresie przedstawiła podczas forum Agnieszka Kwiecień, z-ca dyrektora WCSS. Relacja z wydarzenia dostępna jest tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=pjIi1u7hSN4

JW, 2022-06-09