Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Szkolenie: Analiza procesów cieplno-przepływowych przy użyciu oprogramowania typu ANSYS

Jak zaimplementować równania różniczkowe w programie typu CFD? Odpowiedź m.in. na to pytanie podadzą 22 kwietnia dr hab. inż. Sławomir Pietrowicz, prof. uczelni oraz dr inż. Józef Rak.

Szkolenie będzie podzielone na dwie dwugodzinne części (w godz. 10-14). W pierwszej części zostaną omówione podstawowe prawa wykorzystane w czasie symulacji numerycznych procesów cieplno-przepływowych. Zostaną przedstawione równania, w formie różniczkowej, wykorzystane do opisu omawianych procesów. Następnie prowadzący pokaże technikę implementacji tych równań w programie typu CFD  (Computational Fluid Dynamics), czyli numerycznej mechanice płynów. W końcowej części szkolenia zostaną omówione moduły obliczeniowe wykorzystane w programie ANSYS CFX lub ANSYS Fluent wraz z przykładami obliczeń zrealizowanych przez autorów wykładu. Następnie zostanie przeprowadzone szkolenie praktyczne celem pokazania procesu obliczeniowego.

 

 

Plan szkolenia przewiduje zapoznanie słuchaczy z praktycznymi podstawami numerycznej mechaniki płynów (CFD). Celem jest przedstawienie najważniejszych aspektów symulowania zjawisk fizycznych dotyczących cieczy i gazów.

Na przykładzie symulacji wymiennika ciepła omówione będą następujące elementy modelowania numerycznego:

  1. Przygotowanie geometrii trójwymiarowej.
  2. Dyskretyzacja i siatki numeryczne.
  3. Zaprogramowanie obliczeń, warunki brzegowe.
  4. Praca solvera numerycznego.
  5. Obróbka wyników, ich wizualizacja i interpretacja.
  6. Optymalizacja badanego systemu i praktyczne wnioski z wykonanych symulacji.

Omówienie każdego z etapów będzie zawierało odniesienia do jego umiejscowienia w szerokim kontekście działania przedsiębiorstwa.

Szkolenie jest bezpłatne, organizowane przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe w ramach Narodowego Centrum Kompetencji HPC.

Obowiązuje rejestracja: https://conf.e-science.pl/e/EuroCC-Ansys.

Zapraszamy!
 

AAG, 2022-04-11