Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Trwa 14. nabór do programu SHAPE

Do 15 listopada 2021 r. do godziny 17.00 przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą składać wnioski do programu SHAPE (SME HPC Adoption Programme in Europe). Jest to ostatnia taka okazja w ramach projektu PRACE-6IP. 

Zaproszenie jest skierowane do tych europejskich przedsiębiorców, którzy chcą wykorzystać komputery dużej mocy obliczeniowej do zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku. Istotą programu jest współpraca z wybranymi firmami z sektora MŚP w celu wprowadzenia narzędzi i technik opartych na HPC (High Performance Computing – wysokowydajne obliczenia) do ich środowiska biznesowego, operacyjnego lub produkcyjnego. A to powinno przynieść firmom wymierny zysk i tym samym zwrot z inwestycji.

Proces naboru do SHAPE wygląda następująco: przedsiębiorca składa wniosek do programu poprzez wypełnienie formularza (do pobrania stąd: https://prace-ri.eu/call/shape-14th-call/) i wysłanie go na adres: shape-application[at]prace-ri.eu. Formularz zawiera wytyczne, co się powinno w nim znaleźć, można także skorzystać z pomocy przy przygotowaniu wniosku (należy się skontaktować z Wahidem Rofaghą W.Rofagh[at]staff.prace-ri.eu). Złożone aplikacje są oceniane pod względem biznesowego uzasadnienia i możliwości technicznych wykonania zaproponowanych prac. Przedsiębiorcy, których wnioski zostaną pozytywnie zaopiniowane, otrzymają czas obliczeniowy na superkomputerach w PRACE oraz wsparcie eksperta PRACE, który będzie współpracował z firmą przy ocenie i/lub rozwoju rozwiązania opartego na HPC. W zamian od przedstawicieli MŚP oczekiwane jest zaangażowanie w realizację prac, reklama swojego uczestnictwa w SHAPE oraz spisanie (przy pomocy eksperta PRACE) raportu na temat wykonanego rozwiązania w formie publikacji white-paper.

Od powstania programu SHAPE w 2013 roku skorzystało z niego w całej Europie70 firm z sektora MŚP, zajmujących się m.in. obliczeniową dynamiką płynów, odlewnictwem stali, medycyną, genomiką, środowiskiem i odnawialnymi źródłami energii czy sztuczną inteligencją. Dzięki uczestnictwu w SHAPE właściciele tych firm stworzyli miejsca pracy, obniżyli koszty, zdobyli nowe kontrakty oraz zaoferowali nowe i innowacyjne usługi.

Więcej informacji szczegółowych znajduje się na stronie konkursu: adres.

AAG, 2021-10-21