Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Usługi WCSS z certyfikatem

Certyfikat został stworzony przez Polski Związek Ośrodków Przetwarzania Danych (Polish Data Center Associaton). Jest przyznawany dostawcom usług chmurowych, którzy swoje centra danych ulokowali na terenie Polski.

Znak potwierdza nie tylko rzetelność podmiotu, któremu został przyznany, ale także fakt, że respektuje on wartości promowane przez ośrodki zrzeszone w PDCA. Obok najwyższych standardów w zakresie jakości i bezpieczeństwa oferowanych rozwiązań informatycznych, do wartości tych należą także: gwarancja zgodności świadczonych usług z prawem polskim i unijnym, troska o tworzenie miejsc pracy dla rodzimych inżynierów i programistów oraz wspieranie krajowej gospodarki.

AAG, 2021-04-22