Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Człowiek WCSS w Radzie do Spraw Cyfryzacji

Rada jest think-tankiem działającym przy Ministerstwie Cyfryzacji. Zadaniem zespołu ekspertów jest także wspieranie wiedzą i doświadczeniem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Specjaliści powołani na kolejną kadencję (2021–2023) opiniują dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Proponują i opracowują dogodne rozwiązania w takich obszarach, jak: integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci. Przygotowują potrzebne do ich realizacji dokumenty.

Pełny skład Rady można znaleźć tutaj.

AAG, 2021-04-16