Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

WCSS z Polską Chmurą

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe jest współtwórcą znaku jakości Polska Chmura. Oznaczenie to, a właściwie szeroko zakrojony projekt, zostało stworzone przez Polski Związek Ośrodków Przetwarzania Danych (Polish Data Center Associaton) w celu promocji polskich dostawców usług chmurowych, których centra przetwarzania danych mieszczą się na terenie kraju.

W 2016 roku dziesięć największych w Polsce centrów przetwarzania danych powołało do życia Polish Data Center Associaton (PDCA) po to, by wspólnie dbać o interesy krajowych dostawców rozwiązań chmurowych, promować polski sektor usług data center, przeciwdziałać praktykom monopolistycznym i zaoferować alternatywę dla rozwiązań globalnych. Za swoją misję organizacja uznała też zachęcanie polskich firm oraz instytucji państwowych do korzystania z rozwiązań chmurowych tworzonych przez rodzimych dostawców.   

Dwa lata później Polski Związek Ośrodków Przetwarzania Danych, do którego należy obecnie 11 podmiotów, ustanowił Polską Chmurę – znak jakości, który gwarantuje:

  • bezpieczeństwo danych powierzanych ośrodkom zrzeszonym w PDCA,
  • rzetelność podmiotów świadczących usługi chmurowe,
  • zgodność stosowanych rozwiązań informatycznych z prawem polskim i unijnym,
  • tworzenie miejsc pracy dla polskich inżynierów i programistów,
  • wspieranie polskiej gospodarki (członkowie PDCA płacą podatki na terenie RP). 

Porozumienie o nazwie Polska Chmura dotyczy też łączenia sił w takich przedsięwzięciach, jak: edukacja i oswajanie z rozwiązaniami chmurowymi, promocja potencjału, kompetencji oraz najlepszych praktyk polskich dostawców usług data center, zachęcanie przedstawicieli biznesu i administracji państwowej do wyboru usług chmurowych o najwyższym poziomie bezpieczeństwa, wynikającego z lokalizacji centrów danych na terenie Polski.

Polska Chmura należy do koalicji eksperckiej działającej na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki cyfrowej – Polskiej Karty Suwerenności Cyfrowej.

AAG, 2021-03-09