Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Komputery dużej mocy w starciu z pandemią

Konsorcjum PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) ogłosiło dodatkowy  nabór projektów obliczeniowych wspierających przeciwdziałanie pandemii COVID-19.

Tematy projektów:

  • Badania dotyczące zrozumienia mechanizmów rozprzestrzeniania się wirusa
  • Prace badawcze ułatwiające opisanie modeli mutacji lub ewolucji wirusa
  • Symulacje rozwijające rozwiązania dotyczące leczenia choroby, którą wywołuje wirus lub jej zapobiegania
  • Epidemiologiczne analizy przedstawiające prognozy rozprzestrzeniania się choroby
  • Analizy dotyczące sposobów złagodzenia skutków pandemii

W konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele środowisk akademickich, pracownicy instytutów badawczych lub instytucji komercyjnych, których siedziba znajduje się w Europie. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym.

W naborze dostępne są następujące systemy obliczeniowe:

Joliot-Curie, Bull Sequana X1000 / XH2000, GENCI@CEA, France
http://www-hpc.cea.fr/en/complexe/tgcc-JoliotCurie.htm
HAWK, HPE Apollo, GCS@HLRS, Germany
https://www.hlrs.de/systems/hpe-apollo-hawk/
JUWELS, BULL Sequana X1000 / XH2000, GCS@JSC, Germany
https://www.fzjuelich.de/ias/jsc/EN/Expertise/Supercomputers/JUWELS/JUWELS_node.html
SuperMUC-NG, Lenovo ThinkSystem, GCS@LRZ, Germany
https://doku.lrz.de/display/PUBLIC/SuperMUC-NG
Marconi 100, IBM Power 9 AC922 Whiterspoon, CINECA, Italy
https://wiki.u-gov.it/confluence/display/SCAIUS/UG3.0%3A+System+Specific+Guides
MareNostrum 4, Lenovo System, BSC, Spain
https://www.bsc.es/marenostrum/marenostrum/technical-information
https://www.bsc.es/user-support/mn4.php
Piz Daint, Cray XC50 System, ETH Zurich / CSCS, Switzerland
https://www.cscs.ch/computers/piz-daint
https://user.cscs.ch/

Wybrane projekty są realizowane przez okres od 3 do 6 miesięcy (umożliwiono wykorzystanie od 30 do 50 milionów godzin obliczeniowych). W szczególnych przypadkach te parametry mogą zostać zmienione.

Najwyżej punktowane są aplikacje, które ściśle odpowiadają na sformułowane cele konkursu oraz przedstawiają metodologię badań możliwie najlepiej dostosowaną do oferowanej infrastruktury, a także pozwalają na szybkie wdrożenie wyników projektu.

O rezultatach dotychczas zrealizowanych projektów można przeczytać na stronie:

https://prace-ri.eu/top-covid-19-researchers-to-gather-at-supercomputing-summit/

Walka z COVID-19 jeszcze się nie skończyła, nadal potrzebne są kolejne rozwiązania badawcze, które pomogą jak najszybciej wygasić pandemię i zminimalizować jej skutki. Aby aplikować do projektu, należy wypełnić formularz dostępny poniżej:

https://prace-ri.eu/wp-content/uploads/PRACE_COVID-19_ApplicationForm-v5.docx

Zapraszamy do uczestnictwa!

JW, 2021-03-04