Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Otwarto 17. nabór wniosków o granty obliczeniowe DECI

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o dostęp do zasobów obliczeniowych w ramach programu DECI, umożliwiającego nieodpłatne korzystanie z systemów HPC dostępnych w wybranych krajach europejskich. Zostaną one udostępnione w Polsce, Czechach, Finlandii, Grecji, Irlandii, Norwegii, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji, Holandii oraz na Słowacji.

Harmonogram naboru DECI-17:

  • Otwarcie naboru: 16 grudnia 2020 r.
  • Zamknięcie naboru: 31 stycznia 2021 r., godz. 17.00
  • Decyzja o przyznaniu alokacji: maj 2021 r.
  • Dostęp do zasobów od: 1 czerwca 2021 r.
  • Czas trwania grantu: 12 miesięcy
  • Typ dostępu: DECI (Tier-1)

W ramach programu dostępna jest m.in. infrastruktura WCSS - klaster Bem (Intel Xeon E5-2670v3@2.3, Haswell).

W tym naborze oferowane są również zasoby oraz usługi pochodzące z EUDAT-CDI (pan-European Collaborative Data Infrastructure), udostępnione dzięki wsparciu finansowanemu w ramach projektu DICE. Oferta obejmuje głównie zarządzanie danymi, w szczególności:

  • obszar roboczy projektu (ok. 100 TB)
  • archiwa danych (ok. 450 TB)
  • archiwa danych oparte o usługi zaawansowanego zarządzania danymi (ok. 300 TB)
  • repozytoria danych (ok. 150 TB)

Program DECI jest przeznaczony dla projektów, które wymagają wykorzystania zasobów Tier-1, jakie obecnie nie są dostępne w kraju wnioskodawcy lub takich projektów, do których realizacji niezbędna jest współpraca międzynarodowa. Program umożliwia europejskim naukowcom uzyskanie dostępu do zasobów komputerowych Tier-1 z różnych krajów Europy, niezależnie od kraju pochodzenia lub zatrudnienia.

Wnioski muszą dotyczyć kompleksowych i innowacyjnych symulacji, które nie byłyby możliwe do wykonania bez dostępu do systemów oferowanych przez DECI. O dostęp mogą ubiegać się pracownicy naukowi lub przedstawiciele przemysłu pod warunkiem, że lider projektu prowadzi niezastrzeżone badania w jednym z krajów Unii Europejskiej lub krajów członkowskich PRACE. Poszczególne centra HPC mogą mieć dodatkowe ograniczenia w doborze projektów, o czym wnioskujący zostaną poinformowani w toku rekrutacji.

Aplikację należy złożyć na stronie:

https://deci-peer-review.cines.fr/login

Więcej szczegółów o naborze jest dostępnych tutaj:

https://prace-ri.eu/call/call-for-proposals-for-deci-17/

Zapraszamy!

JW, 2020-12-17