Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Szkolenie: Metody zabezpieczania danych naukowych powstających podczas eksperymentów in silico

W dniu 8 października 2020 r. WCSS organizuje szkolenie na temat metod zabezpieczania danych naukowych powstających podczas eksperymentów in silico, które poprowadzi dr inż. Mateusz Tykierko. Szkolenie odbędzie się zdalnie, z wykorzystaniem platformy ZOOM.

Agenda:

1. Wprowadzenie
2. Znaczenie metadanych w procesie badawczym
3. Zabezpieczenie danych w zależności od miejsca ich powstania
4. Metody archiwizacji i zapewniania odtwarzalności wyników badań

Rejestracja na szkolenie możliwa jest do 6 października. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie e-maila na adres: kontakt@wcss.pl lub o kontakt telefoniczny: +48 71 320 39 21.

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają informację z danymi do podłączenia. Szkolenie prowadzone będzie w języku polskim.

Szkolenie organizowane jest przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, decyzja nr DIR/WK/2016/18. Poprzez rejestrację uczestnik wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, instytucja, adres e-mail) do MNiSW w celach audytorskich.

Zapraszamy!

JW, 2020-09-24