Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Rozpoczął się 11. nabór do programu SHAPE

Do 1 czerwca 2020 r. potrwa nabór wniosków do programu SHAPE (SME HPC Adoption  Programme in Europe). Zachęcamy przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy są zainteresowani wdrażaniem rozwiązań z wykorzystaniem komputerów dużej mocy obliczeniowej (HPC) w celu zwiększenia swojej  konkurencyjności rynkowej. W tej chwili nie ma możliwości bezpośrednich spotkań z zainteresowanymi przedsiębiorcami, ale dostępne jest zdalne wparcie merytoryczne, np. w przygotowaniu wniosku.

Uczestnictwo w programie SHAPE (dostępnym w ramach inicjatywy PRACE) umożliwia wybranym przedsiębiorcom wykorzystanie narzędzi pracy HPC w działalności firmy. Największą szansę na dofinansowanie mają projekty, które dzięki zastosowaniu HPC będą miały możliwość skutecznego wdrożenia swoich rozwiązań.

Proces aplikacji polega na przygotowaniu wniosku, który podlega ocenie ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji wykonalności technicznej zaproponowanych rozwiązań i potencjalnych możliwości ich wdrożenia. Zakwalifikowane przedsiębiorstwa otrzymają nieodpłatnie czas obliczeniowy w systemach PRACE. Użytkownicy programu będą mieli również możliwość skorzystania z pomocy ekspertów HPC. Produktem finalnym uczestnictwa w programie będzie opracowanie ostatecznego rozwiązania biznesowego w oparciu o HPC. 

Wnioski aplikacyjne można składać w terminie od 1 kwietnia 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. poprzez formularz rekrutacyjny dostępny na stronie: https://prace-ri.eu/call/shape-11th-call/

Więcej informacji na temat programu SHAPE można znaleźć tutaj.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z zespołem WCSS: pomoc@wcss.pl.

Od powstania inicjatywy SHAPE (2013 r.) z możliwości programu skorzystało ok. 40 europejskich przedsiębiorstw w  zakresie m.in. modelowania dynamiki cieczy, odlewu stali, medycyny, genetyki, odnawialnych źródeł energii, sztucznej inteligencji. Do rezultatów uczestnictwa można zaliczyć stworzenie nowych miejsc pracy,  obniżenie kosztów produkcji, pozyskanie większej ilości kontraktów, poszerzenie oferty innowacyjnych usług.

JW, 2020-04-02