Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Nadzwyczajny konkurs PRACE

Konsorcjum PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) ogłosiło dodatkowy  nabór projektów obliczeniowych wspierających przeciwdziałanie pandemii COVID-19.

Tematy projektów:

  • Badania dotyczące zrozumienia mechanizmów rozprzestrzeniania się wirusa
  • Prace badawcze ułatwiające opisanie modeli mutacji lub ewolucji wirusa
  • Symulacje rozwijające rozwiązania dotyczące leczenia choroby, którą wywołuje wirus lub jej zapobiegania (szczepionka)
  • Epidemiologiczne analizy przedstawiające prognozy rozprzestrzeniania się choroby
  • Analizy dotyczące sposobów złagodzenia skutków pandemii

W konkursie mogą aplikować przedstawiciele środowisk akademickich, pracownicy instytutów badawczych lub instytucji komercyjnych, których siedziba znajduje się w Europie. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym, dostęp do zasobów uzyskuje się w przeciągu tygodnia od uzyskania pozytywnej oceny.

W naborze dostępne są następujące systemy obliczeniowe:

Joliot-Curie, Bull Sequana X1000 / XH2000, GENCI@CEA, France
http://www-hpc.cea.fr/en/complexe/tgcc-JoliotCurie.htm
HAWK, HPE Apollo, GCS@HLRS, Germany
https://www.hlrs.de/systems/hpe-apollo-hawk/
JUWELS, BULL Sequana X1000 / XH2000, GCS@JSC, Germany
https://www.fzjuelich.de/ias/jsc/EN/Expertise/Supercomputers/JUWELS/JUWELS_node.html
SuperMUC-NG, Lenovo ThinkSystem, GCS@LRZ, Germany
https://doku.lrz.de/display/PUBLIC/SuperMUC-NG
Marconi 100, IBM Power 9 AC922 Whiterspoon, CINECA, Italy
https://wiki.u-gov.it/confluence/display/SCAIUS/UG3.0%3A+System+Specific+Guides
MareNostrum 4, Lenovo System, BSC, Spain
https://www.bsc.es/marenostrum/marenostrum/technical-information
https://www.bsc.es/user-support/mn4.php
Piz Daint, Cray XC50 System, ETH Zurich / CSCS, Switzerland
https://www.cscs.ch/computers/piz-daint
https://user.cscs.ch/

Wybrane projekty będą mogły być realizowane przez okres od 3 do 6 miesięcy i umożliwią wykorzystanie od 30 do 50 milionów godzin obliczeniowych. W szczególnych przypadkach te parametry mogą zostać zmienione.

Najwyżej punktowane będą te projekty, które ściśle odpowiadają na sformułowane cele konkursu oraz przedstawią metodologię badań możliwie najlepiej dostosowaną do oferowanej infrastruktury, a także pozwolą na szybkie wdrożenie rezultatów projektu.

Szczególowe informacje o naborze wniosków i sposobie aplikowania można znaleźć na stronie:
http://prace-ri.eu/prace-support-to-mitigate-impact-of-covid-19-pandemic/

JW, 2020-03-31