Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Letnia szkoła PRACE 2020

Zapraszamy studentów do udziału w programie letnich praktyk w europejskich centrach HPC. Do wzięcia udziału w programie zostanie zakwalifikowanych 24 kandydatów, którzy odbędą dwumiesięczne praktyki związane z obszarem PRACE, a następnie opracują prezentację lub nagranie video przedstawiające rezultaty ich działań w wybranym ośrodku. Podsumowaniem praktyk będzie przyznanie nagrody dla dwóch studentów za najlepszy projekt i największe postępy w pracy badawczej.

Program startuje 31 czerwca i potrwa do 30 sierpnia 2020 r. Lista organizacji (i tematów), w jakich mogą odbywać się praktyki, jest dostępna tutaj:

https://summerofhpc.prace-ri.eu/projects-2020/

Uczestnikom zostaną zapewnione przeloty, zakwaterowanie i stypendia na czas trwania praktyk. Mile widziane są aplikacje w różnych dyscyplinach naukowych. Wcześniejsze doświadczenie w HPC nie jest wymagane. Warunkiem wstępnym jest podstawowa umiejętność programowania, która zostanie sprawdzona podczas testu.

Aplikacje można składać w terminie od 10 stycznia do 26 lutego 2020 r. Do zgłoszenia należy dołączyć CV, referencje oraz wstępny test z programowania. By wziąć udział w rekrutacji, trzeba mieć ukończone 18 lat oraz być studentem jednej z europejskich uczelni (studia magisterskie lub wyższe lata studiów inżynierskich/licencjackich).

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat programu, które można znaleźć tutaj:

https://summerofhpc.prace-ri.eu/

JW, 2020-01-30