Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

16. nabór wniosków o granty obliczeniowe DECI

Zapraszamy naukowców i przedsiębiorców do składania wniosków o dostęp do zasobów obliczeniowych w ramach programu DECI, umożliwiającego nieodpłatne korzystanie z systemów HPC dostępnych w wybranych krajach europejskich. Zostaną one udostępnione w Polsce, Czechach, Finlandii, Grecji, Irlandii, Norwegii, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Turcji, we Włoszech, na Słowacji oraz na Węgrzech.

Harmonogram naboru DECI-16:

 • Otwarcie naboru: 16 grudnia 2019 r.
 • Zamknięcie naboru: 31 stycznia 2020 r., godz. 17.00
 • Decyzja o przyznaniu alokacji: maj 2020 r.
 • Dostęp do zasobów od: 1 czerwca 2020 r.
 • Czas trwania grantu: 12 miesięcy
 • Typ dostępu: DECI (Tier-1)

Zasoby są dostępne na następujących architekturach:

 • HP Cray XC40 / SHASTA
 • Intel i AMD clusters (różne konfiguracje procesorów i pamięci)
 • Systemy hybrydowe (klastry z akceleratorami GPGPU lub koprocesorami Xeon Phi, KNC)

W tym naborze dostępne są również zasoby pochodzące z Fenix Research Infrastructure, finansowanej z projektu ICEI, który oferuje:

 • Usługi obliczeniowe
 • Usługi maszyn wirtualnych
 • Repozytorium danych archiwalnych
 • Repozytorium danych bieżących

* Jeśli wnioskujący mają konkretne preferencje co do wyboru sprzętu, powinni je określić przy składaniu aplikacji. Zmiana przyznanych zasobów w późniejszym etapie nie będzie możliwa.

Program DECI jest przeznaczony dla projektów, które wymagają wykorzystania zasobów Tier-1, jakie obecnie nie są dostępne w kraju wnioskodawcy lub takich projektów, do których realizacji niezbędna jest współpraca międzynarodowa. Program umożliwia europejskim naukowcom uzyskanie dostępu do zasobów komputerowych Tier-1 z różnych krajów Europy, niezależnie od kraju pochodzenia lub zatrudnienia.

Wnioski muszą dotyczyć kompleksowych i innowacyjnych symulacji, które nie byłyby możliwe do wykonania bez dostępu do systemów oferowanych przez DECI. O dostęp mogą ubiegać się pracownicy naukowi lub przedstawiciele przemysłu pod warunkiem, że lider projektu prowadzi niezastrzeżone badania w jednym z krajów Unii Europejskiej lub krajów członkowskich PRACE. Poszczególne centra HPC mogą mieć dodatkowe ograniczenia w doborze projektów, o czym wnioskujący zostaną poinformowani w toku rekrutacji.

Aplikacje należy złożyć poprzez wypełnienie formularza na stronie:

http://deci-peer-review.cines.fr/

Więcej szczegółów o naborze jest dostępnych na stronie:

http://www.prace-ri.eu/deci-16-call

Zapraszamy!

JW, 2019-12-18