Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

PRACE Preparatory Access

Celem projektu PRACE Preparatory Access jest umożliwienie europejskim naukowcom przetestowania i optymalizacji rozwiązań przygotowanych na potrzeby ubiegania się o dostęp do największych maszyn obliczeniowych na świecie. Stanowi on wsparcie w dostosowaniu projektów do infrastruktury PRACE Tier-0 przed złożeniem wniosków aplikacyjnych o granty obliczeniowe.

2 grudnia 2019 r. zostanie zamknięty nabór  wniosków dla typu C i D. Nabory typu A i B (przygotowanie parametrów, opracowanie i optymalizacjia kodu) są dostępne w trybie ciągłym.

Typ C fazy przygotowawczej PRACE oferuje użytkownikom programu możliwość skorzystania z pomocy ekspertów PRACE, którzy wspierają w adaptacji (pisaniu oraz optymalizacji) kodów źródłowych. Uczestnictwo w tej fazie umożliwia bezpośredni dostęp do infrastruktury Tier-0. Wsparcie jest udzielanie na okres 6 miesięcy.

Typ D fazy przygotowawczej PRACE umożliwia użytkownikom rozpoczęcie prac adaptacyjnych i optymalizację aplikacji przy użyciu infrastruktury Tier-1, dostarczonej przez partnerów projektu, w tym WCSS (klaster Bem). Oprócz czasu obliczeniowego krajowych systemów Tier-1, użytkownicy pod koniec projektu będą mieli do dyspozycji również czas na maszynach Tier-0  w celu przetestowania skalowalności przygotowanych usprawnień. Maksymalny czas trwania projektów Typu D to 12 miesięcy.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w ciągu dwóch miesięcy od zamknięcia naboru. 

Szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o uczestnictwo w projekcie oraz dane na temat aktualnie udostępnianych zasobów obliczeniowych można znaleźć na stronie: http://www.prace-ri.eu/prace-preparatory-access/

JW, 2019-11-18