Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Nabór PRACE - specjalna scieżka dla przedsiębiorców

W ramach kolejnego naboru PRACE można ubiegać się o dostęp do bezpłatnej mocy obliczenowej na największych europejskich systemach HPC. Zachęcamy do aplikowania również przedsiębiorców, dla których przygotowano specjalną scieżkę aplikacyjną (Industry Track).

Informacje dotyczące naboru:

  • data otwarcia naboru: 20 września 2019 r.
  • data zamknięcia naboru: 29 października 2019 r., godz. 10.00
  • odpowiedź aplikantów na recenzję naukową: połowa stycznia 2020 r.
  • ogłoszenie decyzji o przyznaniu alokacji: koniec marca 2020 r.
  • okres realizacji  grantu: 01.04.2020 r. - 31.03.2021 r.

Po otrzymaniu grantu można uzyskać dostęp do następujących maszyn obliczeniowych:

- Joliot Curie AMD (GENCI@CEA, Francja) - 549 mln godz.

- Joliot Curie SKL (GENCI@CEA, Francja) - 159 mln godz.

- Joliot Curie KNL (GENCI@CEA, Francja) - 112 mln godz.

- Marconi successor (CINECA, Włochy) - informacja będzie dostępna wkrótce.

- MareNostrum (BSC, Hiszpania) - informacja będzie dostępna wkrótce.

- Piz Daint (CSCS, Szwajcaria) - 510 mln godz.

Projekty mogą trwać 12 miesięcy (Single-year Projects) albo 24 miesiące lub dłużej (Multi-year Projects). Alokacja zostaje przyznana najpierw na 1 rok, z możliwością dalszego przedłużenia.

W ramach specjalnej ścieżki aplikacyjnej 10 % zasobów (udostępnionych dla działań przewidzianych do realizacji na jeden rok) przeznaczonych jest dla projektów,  w których liderem będzie przedsiębiorstwo.

O dostęp do zasobów mogą ubiegać się naukowcy i pracownicy jednostek badawczych oraz przedstawiciele przedsiębiorstw, jeśli ich główna siedziba lub oddział zajmujący się działalnością naukowo-badawczą znajduje się na terenie Europy.

Wnioski należy składać on-line:

https://prace-peer-review.cines.fr

W razie problemów lub wątpliwości dotyczących zasobów lub formularzy aplikacyjnych zapraszamy do kontaktu z zespołem PRACE Peer Review: peer-review@prace-ri.eu lub z zespołem WCSS: prace-support@wcss.pl

Więcej informacji na temat naboru można znaleźć na stronie:

http://www.prace-ri.eu/prace-project-access/

JW, 2019-09-27