Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

19. nabór wniosków o granty PRACE

Rozpoczął się 19. nabór wniosków o granty obliczeniowe europejskiej infrastruktury badawczej PRACE. Zachęcamy do ubiegania się o dostęp do bezpłatnej mocy obliczeniowej na największych europejskich systemach HPC.

Informacje dotyczące naboru:

  • data otwarcia naboru: 05 marca 2019 r.
  • data zamknięcia naboru: 30 kwietnia 2019 r., godz. 10.00
  • odpowiedź aplikantów na recenzję naukową: połowa lipca 2019 r.
  • ogłoszenie decyzji o przyznaniu alokacji: koniec września 2019 r.
  • okres realizacji  grantu: 01.10.2019 r. - 30.09.2020 r.

W ramach grantu można otrzymać dostęp do następujących maszyn obliczeniowych:

- HAWK (GCS@HLRS, Niemcy) - 460 mln godz.

- Joliot Curie SKL (GENCI@CEA, Francja) - 142 mln godz.

- Joliot Curie KNL (GENCI@CEA, Francja) - 101 mln godz.

- JUWELS (GCS@HLRS, Niemcy) - 70 mln godz.

- Marconi KNL (CINECA, Włochy) - 408 mln godz.

- Marconi Broadwell (CINECA, Włochy) - 36 mln godz.

- MareNostrum (BSC, Hiszpania) - 240 mln godz.

- Piz Daint (CSCS, Szwajcaria) - 544 mln godz.

- SuperMUC-NG (GCS@LRZ, Niemcy) - 125 mln godz.

* 10% całkowitych zasobów obliczeniowych udostępnionych w tym naborze będzie przeznaczonych dla przedstawicieli branży przemysłowej wyłonionych w ramach specjalnej ścieżki aplikacyjnej (Industry Track).

** W naborze istnieje możliwość skorzystania z zasobów projektu European ICEI (Fenix Research Infrastructure), który jest obecnie w fazie pilotażowej.

Projekty mogą trwać 12 miesięcy (Single-year Projects) albo 24 lub 36 miesięcy (Multi-year Projects). Alokacja zostaje przyznana najpierw na 1 rok, z możliwością dalszego przedłużenia.

W ocenie wniosków będzie brana pod uwagę naukowa i techniczna jakość aplikacji. Należy składać projekty, które wykorzystują kod uprzednio przetestowany, dobrze skalowalny oraz zoptymalizowany pod architektury wielordzeniowe. Wysoko punktowane będą również projekty, które wymagają zestawu symulacji wymagających bardzo dużej ilości procesorów CPU/GPU.

O dostęp do zasobów mogą ubiegać się naukowcy i pracownicy jednostek badawczych. Przedstawiciele przedsiębiorstw mogą aplikować, jeśli ich główna siedziba lub oddział zajmujący się działalnością naukowo-badawczą znajduje się na terenie Europy.

Wnioski należy składać on-line:

https://prace-peer-review.cines.fr

W razie problemów lub wątpliwości dotyczących zasobów lub formularzy aplikacyjnych zapraszamy do kontaktu z zespołem PRACE Peer Review: peer-review@prace-ri.eu lub z zespołem WCSS: prace-support@wcss.pl

Więcej informacji na temat naboru można znaleźć na stronie:

http://www.prace-ri.eu/prace-project-access/

JW, 2019-03-20