Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Szkoła letnia PRACE 2019

Zapraszamy studentów do udziału w programie letnich praktyk w europejskich centrach HPC. Do wzięcia udziału w programie zostanie zakwalifikowanych 22 kandydatów, którzy odbędą dwumiesięczne praktyki związane z obszarem PRACE, a następnie opracują raport i nagranie video prezentujące rezultaty ich działań w wybranym ośrodku. Podsumowaniem praktyk będzie przyznanie nagrody dla dwóch studentów za najlepszy projekt i największe postępy w pracy badawczej.

Praktyki będą trwały od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r. Ich inauguracją będzie tygodniowe szkolenie dla wszystkich praktykantów w ośrodku CINECA  - w Bolonii we Włoszech. Lista organizacji, w jakich mogą odbywać się zasadnicze praktyki, jest dostępna tutaj:

https://summerofhpc.prace-ri.eu/apply/

Uczestnikom zostaną zapewnione przeloty, zakwaterowanie i stypendia na czas trwania praktyk. Mile widziane są aplikacje w różnych dyscyplinach naukowych. Wcześniejsze doświadczenie w HPC nie jest wymagane. Warunkiem wstępnym jest umiejętność programowania, która zostanie sprawdzona podczas testu.

Aplikacje można składać w terminie od 18 stycznia do 25 lutego 2019 r. Do aplikacji należy dołączyć CV.

By wziąć udział w rekrutacji, trzeba mieć ukończone 18 lat oraz być studentem jednej z europejskich uczelni (studia magisterskie lub wyższe lata studiów inżynierskich/licencjackich).

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat programu, które można znaleźć tutaj:

https://summerofhpc.prace-ri.eu/

JW, 2019-02-04