Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

7. nabór do programu SHAPE

Ruszył 7. nabór wniosków do programu SHAPE (SME HPC Adoption Programme in Europe). Zapraszamy do składania aplikacji przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy są zainteresowani wdrażaniem rozwiązań z wykorzystaniem komputerów dużej mocy obliczeniowej (HPC) w celu zwiększenia swojej  konkurencyjności rynkowej.

Uczestnictwo w programie SHAPE (dostępnym w ramach inicjatywy PRACE) umożliwia wybranym przedsiębiorcom  poznanie narzędzi pracy HPC i ich realne wykorzystanie w działalności firmy. Największą szansę na dofinansowanie mają projekty, które dzięki zastosowaniu HPC będą mogły osiągnąć wymierny zysk z tej inwestycji.

Proces aplikacji polega na przygotowaniu wniosku, który podlega ocenie ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji wykonalności technicznej zaproponowanych rozwiązań i potencjalnych możliwości ich wdrożenia. Na tym etapie dostępna jest pomoc asystentów PRACE, którzy wstępnie ukierunkują wnioskodawców w zakresie wymagań konkursowych.

Wybrane przedsiębiorstwa, które pozytywnie przejdą proces rekrutacji, otrzymają bezpłatnie czas obliczeniowy systemów PRACE w celu realizacji swoich projektów. Użytkownicy programu będą mieli również możliwość skorzystania z pomocy ekspertów HPC, by poszczególne etapy prowadzonych pracy były jak  najbardziej efektywne. To pomoże opracować ostateczne rozwiązanie biznesowe w oparciu o HPC.  W ramach promocji inicjatywy PRACE, jego uczestnicy po zakończeniu projektu opublikują ogólne rezultaty zastosowania HPC w przedsiębiorstwie.

Wnioski aplikacyjne można składać w terminie od 3 kwietnia do 1 czerwca 2018 r. poprzez formularz rekrutacyjny dostępny na stronie:  http://www.prace-ri.eu/private-shape-seventh-call-application-form/

Od 2013 r. (powstanie inicjatywy SHAPE) z możliwości programu skorzystało ok. 40 europejskich przedsiębiorstw w  zakresie m.in. modelowania dynamiki cieczy, odlewu stali, medycyny, genetyki, odnawialnych źródeł energii, sztucznej inteligencji. Do rezultatów uczestnictwa można zaliczyć stworzenie nowych miejsc pracy,  obniżenie kosztów produkcji, pozyskanie większej ilości kontraktów, poszerzenie oferty innowacyjnych usług.

JW, 2018-04-05