Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

17. nabór wniosków o granty PRACE

Rozpoczął się 17. nabór wniosków o granty obliczeniowe europejskiej infrastruktury badawczej PRACE. Zachęcamy do ubiegania się o przydział bezpłatnej mocy obliczeniowej na największych europejskich systemach obliczeniowych.

Informacje dotyczące naboru:

  • data otwarcia naboru: 07 marca 2018 r.
  • data zamknięcia naboru: 02 maja 2018 r., godz. 10.00
  • odpowiedź aplikantów na recenzję naukową: lipiec 2018 r.
  • ogłoszenie decyzji o przyznaniu alokacji: II połowa września 2018 r.
  • okres realizacji  grantu: 02.10.2018 r. - 01.10.2019 r.

W ramach grantu można otrzymać dostęp do następujących maszyn obliczeniowych:

- Joliot Curie SKL (GENCI@CEA, Francja) - 134 mln godz.

- Joliot Curie KNL (GENCI@CEA, Francja) - 72 mln godz.

- Hazel Hen (GCS@HLRS, Niemcy) - 70 mln godz.

- JUWELS (GCS@JSC, Niemcy) - 70 mln godz.

- Marconi KNL (CINECA, Włochy) - 612 mln godz.

- Marconi Broadwell (CINECA, Włochy) - 36 mln godz.

- MareNostrum (BSC, Hiszpania) - 240 mln godz.

- Piz Daint (CSCS, Szwajcaria) - 510 mln godz.

- SuperMUC (GCS@LRZ, Niemcy) - 105 mln godz.

* 0,5 % całkowitych zasobów obliczeniowych udostępnionych w tym naborze będzie przeznaczonych dla Centrów Doskonałości wyłonionych przez Komisję Europejską w ramach konkursu E-INFRA (Horyzont 2020).

W ocenie wniosków będzie brana pod uwagę naukowa i techniczna jakość aplikacji. Należy składać projekty, które wykorzystują kod uprzednio przetestowany, dobrze skalowalny oraz zoptymalizowany pod architektury wielordzeniowe lub takie projekty, które wymagają zestawu symulacji wymagających bardzo dużej ilości procesorów CPU/GPU.

Wnioski należy składać on-line:

https://prace-peer-review.cines.fr

W razie problemów lub wątpliwości dotyczących zasobów lub formularzy aplikacyjnych zapraszamy do kontaktu z zespołem PRACE Peer Review: peer-review@prace-ri.eu lub z zespołem WCSS: prace-support@wcss.pl

Więcej informacji na temat naboru można znaleźć na stronie:

http://www.prace-ri.eu/prace-project-access/

JW, 2018-03-16