Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

5. nabór do programu SHAPE

Rozpoczął się 5. nabór wniosków do programu SHAPE (SME HPC Adoption Programme in Europe). Zapraszamy do składania aplikacji przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy są zainteresowani wdrażaniem rozwiązań z wykorzystaniem komputerów dużej mocy obliczeniowej (HPC).

Uczestnictwo w programie SHAPE (dostępnym w ramach inicjatywy PRACE) umożliwia wybranym przedsiębiorcom  poznanie narzędzi pracy HPC i ich realne wykorzystanie w działalności firmy. Największą szansę na dofinansowanie mają projekty, które dzięki zastosowaniu HPC będą mogły osiągnąć wymierny zysk z tej inwestycji.

Proces aplikacji polega na przygotowaniu wniosku, który podlega ocenie ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji wykonalności technicznej zaproponowanych rozwiązań i  potencjalnych możliwości ich wdrożenia.  Na tym etapie dostępna jest pomoc asystentów PRACE, którzy wstępnie ukierunkują wnioskodawców w zakresie wymagań konkursowych.  Wybrane przedsiębiorstwa, które pozytywnie przejdą proces rekrutacji, otrzymają bezpłatnie czas obliczeniowy systemów PRACE w celu realizacji swoich projektów. Użytkownicy programu będą mieli również możliwość skorzystania z pomocy ekspertów HPC, którzy doradzą, w jaki sposób wykonać poszczególne etapy prowadzonych prac, by realizowane działania były jak najbardziej efektywne. To pomoże opracować ostateczne rozwiązanie biznesowe w oparciu o HPC.  W ramach promocji inicjatywy PRACE, jego uczestnicy po zakończeniu projektu opublikują ogólne rezultaty zastosowania HPC w przedsiębiorstwie.

Wnioski aplikacyjne można składać w terminie od 31 marca do 1 czerwca 2017 r. Szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o uczestnictwo w programie można znaleźć na stronie: http://www.prace-ri.eu/shape-application-form/

JW, 2017-04-06