Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Introduction to Parallel Computing - nowe wydanie książki

Polecamy Państwa uwadze nowowydany podręcznik omawiający zagadnienia obliczeń równoleglych, autorstwa prof. dr hab. inż. Zbigniewa Czecha z Politechniki Śląskiej, użytkownika usług obliczeniowych WCSS.

Zapotrzebowanie na coraz większą moc obliczeniową stale wzrasta, a odpowiedzią na te wymogi są procesory wielordzeniowe umożliwiające wykonywanie obliczeń równoległych. Znajdują one szerokie zastosowanie w wielu złożonych problemach badawczych, które wymagają przetwarzania  wzrastającej ilości danych. Książka prof. Zbigniewa Czecha stanowi obszerne wprowadzenie do tematu obliczeń równoległych wykorzystywanych w pracy z komputerami dużej mocy. W podręczniku przedstawiono zagadnienia teoretyczne takie jak: podstawy procesów współbieżnych, modele równoległych i rozproszonych obliczeń oraz metryki do ewaluacji i porównań algorytmów równoległych. Omówiono również praktyczne aspekty metod projektowania i implementowania programów o pamięci współdzielonej oraz rozproszonej, a także interfejsy MPI i OpenMP.

Pozycja jest dostosowana zarówno dla poszukujących bazowej wiedzy na temat obliczeń równoległych, jak i dla doświadczonych specjalistów oczekujących wyjaśnienia zaawansowanych zagadnień, ponieważ w ramach każdego rozdziału omawiane są problemy o coraz wyższym poziomie złożoności. Książka zawiera słownik oraz 80 ćwiczeń praktycznych ułatwiających zrozumienie zaproponowanych tematów. Podręcznik jest rekomendowany dla studentów kierunków informatycznych bliżej zainteresowanych metodami obliczeń równoległych oraz  jako podręczne odniesienie dla praktyków.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech jest wykładowcą informatyki na Politechnice Śląskiej. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na programowaniu, projektowaniu i analizie algorytmów w kontekście obliczeń równoległych. Posiada ponad 45-letnie doświadczenie badawcze. Współpracował z wieloma prestiżowymi ośrodkami naukowymi na świecie, m.in. z University of New York, University of Canterbury, University of California–Santa Barbara, Indiana University-Purdue University, University of Queensland.

Podręcznik "Introduction to Parallel Computing" został opublikowany przez wydawnictwo Cambridge University Press (ISBN 978-1-107-17439-9). Jest to angielskie wydanie poprawionej i uaktualnionej książki "Wprowadzenie do Obliczeń Równoległych”, która ukazała się nakładem wydawnictwa PWN w 2013 r. (ISBN 978-8-301-17290-9).

JW, 2017-03-21