Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

PRACE Preparatory Access - pierwsza tura składania wniosków aplikacyjnych dla Typu D

PRACE Preparatory Access wspiera europejskich naukowców w dostosowaniu projektów do infrastruktury PRACE Tier-0 przed złożeniem wniosków aplikacyjnych o granty obliczeniowe. Celem programu jest umożliwienie użytkownikom PRACE optymalizacji i przetestowania rozwiązań przygotowywanych na potrzeby ubiegania się o dostęp do jednych z największych maszyn obliczeniowych na świecie.

Typ D fazy przygotowawczej PRACE oferuje użytkownikom rozpoczęcie prac adaptacyjnych i optymalizację aplikacji przy użyciu infrastruktury Tier-1, dostarczonej przez partnerów projektu, w tym WCSS (klaster Bem). Oprócz czasu obliczeniowego systemu Tier-1, użytkownicy pod koniec projektu będą mieli do dyspozycji również czas na maszynach Tier-0  w celu przetestowania skalowalności przygotowanych usprawnień.

Usługa stanowi pomost pomiędzy lokalnymi lub uniwersyteckimi zasobami obliczeniowymi a wymaganiami systemu Tier-0. Dostęp do infrastruktury Tier-1 pozwala na ominięcie specyfiki lub ograniczeń lokalnych systemów i umożliwia już na starcie dostosowanie aplikacji do wymogów PRACE. Pomaga ona również w zaprojektowaniu rozwiązań, które będą skalowalne do systemów Tier-0.

Użytkownicy programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy ekspertów PRACE HPC, którzy doradzą, w jaki sposób rozwiązać poszczególne problemy pojawiające się podczas prac optymalizacyjnych.

Maksymalny czas trwania projektów Typu D to 12 miesięcy. Wnioski aplikacyjne są przyjmowane zgodnie z planem kwartalnym – do pierwszego dnia roboczego marca, czerwca, września i grudnia. Oprócz tego, w pierwszym kwartale został wyznaczony dodatkowy termin specjalny – zamknięcie pierwszej tury naboru wniosków nastąpi 15 lutego 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w ciągu dwóch miesięcy od zamknięcia naboru.  

Szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o uczestnictwo w projekcie można znaleźć na stronie: http://www.prace-ri.eu/prace-preparatory-access/

JW, 2017-02-08