Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

14. nabór wniosków o granty obliczeniowe DECI

Harmonogram naboru DECI-14:

  • Otwarcie naboru: 14 października 2016 r.
  • Zamknięcie naboru: 21 listopada 2016 r., 17:00 CEST
  • Dostęp do zasobów od: 03 kwietnia 2017 r.
  • Czas trwania grantu: 12 miesięcy
  • Typ dostępu: DECI (Tier-1, HPC)

Zasoby są dostępne na następujących architekturach:

  • Cray (ok. 60% zasobów, 65 mln godz.)

- XC30

- Cray XC40

  • Clusters (ok. 40 % zasobów, 45 mln godz.)

- Intel clusters (różne konfiguracje procesorów i pamięci)

- Hybrid systems (klastry z akceleratorami GPGPU lub koprocesorami Xeon Phi, KNC)

Wnioskujący mogą określić swoje preferencje w zakresie wyboru sprzętu (sugestie będą brane pod uwagę na etapie rozpatrywania aplikacji).

Wnioski nalezy złożyć poprzez wypełnienie formularza on-line (po wcześniejszym założeniu konta):

Więcej szczegółów o naborze jest dostępnych na stronie:

W ramach przyznanego grantu można liczyć na wsparcie ze strony pracowników WCSS biorących udział w projekcie PRACE-4IP.

Z rezultatami poprzednich naborów można zapoznać się na stronie:

Nabory DECI (Distributed European Computing Initiative) koordynowane są przez  Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE). PRACE ma na celu dostarczenie naukowcom i inżynierom w Europie infrastruktury i usługi HPC o wydajności obliczeniowej rzędu PetaFlop/s, porównywalnej z najlepszymi dostępnymi usługami tego typu na świecie.

JW, 2016-10-20