Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Nawiązanie współpracy z Texas A&M University

Politechnika Wrocławska nawiązała współpracę z Texas A&M University w College Station (TAMU), siódmym co do wielkości uniwersytetem w Stanach Zjednoczonych i jedną z trzech najlepszych uczelni w Teksasie. W dniach 11-14 kwietnia 2016 r., podczas wizyty przedstawicieli PWr w Teksasie, podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Texas A&M Engineering Experiment Station (TEES) a naszą Uczelnią.

TEES jest członkiem Texas A&M University System, a jego podstawowymi celami są: prowadzenie najwyższej jakości badań naukowych i inżynieryjnych zorientowanych na technologię, komercjalizacja uzyskanych wyników oraz edukacja. Instytucja współpracuje z instytutami badawczymi i społecznościami akademickimi na całym świecie. Jej partnerami są jednostki naukowe z Meksyku, Japonii, Brazylii, Grecji, Francji, Kataru, Indii czy Argentyny. Przez współpracę z przemysłem wspiera interdyscyplinarność badań naukowych i przyczynia się do transferu technologii, co przekłada się na praktyczne zastosowania wyników prac oraz ich komercjalizację. Z końcem 2015 roku TEES miała na swoim koncie 4 838 zrealizowanych projektów i 72 zgłoszenia patentowe.

W spotkaniu z TEES oraz innymi jednostkami TAMU uczestniczyli przedstawiciele Politechniki, w tym Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, oraz reprezentanci firmy Taktik, wspierającej organizację wizyty, i jej polskiego partnera DTS. Po dwudniowych rozmowach branżowych z kadrą naukową uczelni, jednostek ds. komercjalizacji i wymiany studenckiej oraz poszczególnych działów TEES, przystąpiono do ceremonii podpisania porozumienia o współpracę. Z ramienia Politechniki Wrocławskiej dokument podpisał dr inż. Jacek Oko, z-ca Kanclerza ds. Informatyzacji oraz Dyrektor Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, natomiast po stronie TEES swój podpis złożył dr Dimitris Lagoudas, wicedyrektor jednostki.

Dr Dimitris Lagoudas (TEES), Dr Jacek Oko (PWr) Krzysztof Lubiński (DTS), Rafał Radawiec (PWr), Agnieszka Kwiecień (PWr), Dr Dimitris Lagoudas (TEES), Dr Jacek Oko (PWr), Dr. Mark Weichold (TEES)
Dr Dimitris Lagoudas (TEES), Dr Jacek Oko (PWr) Krzysztof Lubiński (DTS), Rafał Radawiec (PWr), Agnieszka Kwiecień (PWr), Dr Dimitris Lagoudas (TEES), Dr Jacek Oko (PWr), Dr. Mark Weichold (TEES).

 

Celem zainicjowanej współpracy jest m.in. współdziałanie w zakresie poszukiwania i stosowania nowych metod, technologii oraz narzędzi i technik automatycznej analizy danych, w tym multimedialnych, wraz z rozpoznawaniem wzorców, bezpieczeństwa infrastruktury oraz usług chmurowych, a także sposobów działania centrum zapasowego i procedur odzyskiwania danych po awarii.

Podczas wizyty przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej mogli zapoznać się ze sposobem funkcjonowania systemu uniwersytetów TAMU oraz jego jednostek takich jak TEES, zobaczyć pracę przy najważniejszych projektach badawczych, jak również nawiązać pierwsze relacje z pracownikami jednostek, np. Cybersecurity Center czy Smart Grid Center.

Współpraca pomiędzy uczelniami planowana jest na najbliższe 5 lat. Jednostki zamierzają wspierać swoich pracowników w budowaniu wzajemnych relacji i nawiązywaniu długofalowych kontaktów prowadzących do realizacji wspólnych inicjatyw badawczych lub dydaktycznych. Zamiarem jednostek jest również wymiana doświadczeń w zakresie promowania przedsiębiorczości, innowacyjności oraz rozwoju i transferu technologii, jak również poszukiwanie finansowania na realizację wspólnych inicjatyw badawczych.

Osoby zainteresowane współpracą z Texas A&M Engineering Experiment Station lub inną jednostką TAMU zapraszamy do kontaktu z p. Agnieszką Kwiecień, agnieszka.kwiecien[AT]pwr.edu.pl, tel. 71 320 20 43.

Więcej informacji o uczelni:

AK, JW, 2016-05-31