Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Zapraszamy na konferencję

Szanowni Państwo,

Wrocławskie Centrum Sieciowo Superkomputerowe (WCSS) Politechniki Wrocławskiej obchodzi w tym roku jubileusz 20-lecia działalności. Z tej okazji serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Technologie informatyczne dla badań i rozwoju. 20 lat Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego”, która odbędzie się we Wrocławiu w dniu 25 czerwca 2015 r. Konferencja objęta została patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Leny Kolarskiej-Bobińskiej. Prelegenci przybliżą zgromadzonym gościom nie tylko historię WCSS, ale i tematykę badań realizowanych z wykorzystaniem zasobów i usług Centrum. Dodatkowo, odbędzie się sesja posterowa, w trakcie której prezentowane będą projekty naukowe zrealizowane z wykorzystaniem zasobów obliczeniowych WCSS.

Konferencję uświetni  JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski oddając do użytku nowy zasób obliczeniowy WCSS. Klaster otrzyma nazwę Bem, upamiętniając zasługi prof. Daniela J. Bema, założyciela i wieloletniego dyrektora Centrum. WCSS powstało w 1995 r., aby tworzyć i rozwijać Wrocławską Akademicką Sieć Komputerową (WASK) i Komputery Dużej Mocy (KDM). Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad zarówno WASK, jak i usługi obliczeniowe były wielokrotnie modernizowane. Obecnie Centrum jest jednym z wiodących centrów obliczeniowo-sieciowych w Polsce. Uczestniczy w wielu projektach i inicjatywach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 

Korzystający z nowego superkomputera naukowcy będą mieli do dyspozycji ponad 17 tys. rdzeni obliczeniowych, o łącznej mocy obliczeniowej 640 TFLOPS. Jak wynika z listy TOP500 z listopada 2014 r. klaster plasuje się wśród 100 najszybszych komputerów świata.

Usługi WCSS cieszą się dużą popularnością. Świadczą o tym statystyki wykorzystania w ostatnim roku: prawie 1,3 mln uruchomionych zadań i ponad 28,5 mln godzin czasu pracy procesora. Komputery dużej mocy umożliwiają modelowanie zjawisk, które trudno byłoby badać w laboratoriach. Wykorzystywane są przez polskich naukowców i znajdują zastosowanie w: chemii, astronomii, badaniach atmosfery, medycynie, fizyce, mechanice i wielu innych.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. 

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do 17.06.2015 poprzez wypełnienie formularza internetowego dostępnego na stronie https://conference.e-science.pl/registration lub kontakt telefoniczny pod numerem 71 320 39 21. Liczba miejsc ograniczona.

Podsumowanie

  • Rejestracja do 17 czerwca 2015
  • Tytuł konferencji: „Technologie informatyczne dla badań i rozwoju. 20 lat Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego”
  • Termin konferencji: 25 czerwca 2015
  • Miejsce: aula Gmachu Głównego bud. A1 Politechniki Wrocławskiej, Wyb. Wyspiańskiego 27, Wrocław
  • Plan konferencji: PDF
  • Mapa z lokalizacją: PDF

 

Patronat Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Leny Kolarskiej-Bobińskiej

Sponsorzy

Comtegra WASKO Fujitsu Comp Saportia Rittal NetApp Emerson

 

Informacje dojazdowe

 

Dojazd z kierunku Warszawy: należy kierować się drogą numer 98 do ronda Reagana, na rondzie należy skręcić w ulicę Marii Skłodowskiej-Curie (4 zjazd), po czym w skęcić w prawo w ulicę Norwida (pierwsze skrzyżowanie za rondem)
Dojazd z kierunku Poznania: należy kierować się do centrum (drogą numer 5, potem ulicami Żmigrodzką - Bałtycką - Pomorską - Grodzką - Kazimierza Wielkiego - Oławską) do Mostu Grunwaldzkiego. Po przekroczeniu Mostu Grunwaldzkiego skręcić w prawo w Wybrzeże Wyspiańskiego
Dojazd z kierunku Katowic, Pragi, Jeleniej Góry: należy kierować się drogą numer 98 do Mostu Grunwaldzkiego, za mostem pierwsze skrzyżowanie w prawo w Wybrzeże Wyspiańskiego

Mapa z zaznaczonym miejscem konferencji oraz okolicznymi parkingami (PDF).

 

Plan konferencji

 

9:30–10:00 Rejestracja uczestników konferencji oraz powitalna kawa – hol Gmachu Głównego, bud. A1 PWr
10:00–11:30 Sesja I: „XX-lecie Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego” – aula Gmachu Głównego, bud. A1 PWr
  10:00–10:15 Powitanie, prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, Rektor Politechniki Wrocławskiej
  10:15–10:45 „XX-lecie działalności WCSS w latach 1995–2015”, dr inż. Józef Janyszek, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, Politechnika Wrocławska
  10:45–11:15 „Infrastruktura informatyczna dla polskiej nauki realizowana przez WCSS”, dr inż. Jacek Oko, Wro-
cławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, Politechnika Wrocławska
  11:15–11:30 Uroczyste wręczenie nagród zasłużonym pracownikom WCSS
11:30–12:00 Sesja posterowa „Komputery dużej mocy w nauce” połączona z przerwą kawową – hol Gmachu Głównego, bud. A1 PWr
12:00–12:30 Uroczyste otwarcie klastra „Bem”, przez JM Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusza Więckowskiego – aula Gmachu Głównego, bud. A1 PWr
12:30–14:00 Sesja II: „Komputery dużej mocy w nauce i biznesie" – aula Gmachu Głównego, bud. A1 PWr
Prowadzący prof. dr hab. Andrzej W. Sokalski, Politechnika Wrocławska
  12:30–12:40 Prof. dr hab. Wojciech Bartkowiak, Politechnika Wrocławska
„Równanie Schrodingera a rzeczywistość chemiczna”
12:40–12:50 Prof. dr hab. Arkadiusz Wójs, Politechnika Wrocławska
„Topologiczne ciecze kwantowe”
12:50–13:00 Dr Ewa Niemczura, Uniwersytet Wrocławski
„Kosmochemia jako klucz do zrozumienia Wszechświata”
13:00–13:10 Dr hab. Sławomir Berski, Uniwersytet Wrocławski
„O naturze wiązań wielokrotnych bor-azot i bor-tlen w świetle wyników analizy topologicznej funkcji ELF”
13:10–13:20 Prof. dr hab. Szczepan Roszak, Politechnika Wrocławska
„Wirtualne narzędzia do badania i projektowania materiałów i urządzeń”
13:20–13:30 Dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
„Wykorzystanie technologii informacyjnych w procedurach standaryzacyjnych laboratoriów immunogenetycznych”
13:30–13:45 Cezary Dołęga, Neurosoft
„Potrzeby obliczeniowe w projektach badawczo-rozwojowych — czy firmie potrzebne są komputery dużej mocy?”
13:45–14:00 Ewa Wolniewicz, Oddział Telewizji Polskiej we Wrocławiu
14:00–15:00 Sesja posterowa „Komputery dużej mocy w nauce” połączona z lunchem – hol Gmachu Głównego, bud. A1 PWr
15:00–16:00 Zwiedzanie nowych serwerowni WCSS – budynek D21 PWr

 

 

Sesja posterowa „Komputery Dużej Mocy w nauce”

 

  • Uprzejmie prosimy Autorów o umocowanie posterów w dniu konferencji, przed godziną 10:00.
  • Akcesoria do umieszczenia posterów na tablicy będą dostępne.
  • Każdy poster otrzymał numer porządkowy - uprzejmie prosimy o umieszczanie plakatów na tablicach zgodnie z podaną numeracją.
  • Wyniki konkursu na najciekawszy poster zostaną ogłoszone 6.07.2015 na stronie: www.wcss.pl

 

P01 Piotr Bardziński, Politechnika Wrocławska
„O wpływie oddziaływań międzycząsteczkowych pomiędzy czwartorzędowymi kationami amoniowymi na separację płaszczyzn organofilizowanego montmoryllonitu: badania z wykorzystaniem metod ab initio i mechaniki molekularnej”
P02 Mateusz Białecki, Uniwersytet Wrocławski
„Superkomputery w badaniach atmosfery”
P03 Dominik Drabik, Politechnika Wrocławska
„Dynamika błon i białek błonowych istotnym aspektem celowanych terapii molekularnych”
P04 Ewa Dudziak, Uniwersytet Wrocławski
„Anuleno-porfiryny - giętkie makrocykle wiążące aniony”
P05 Łukasz Fojcik, Uniwersytet Wrocławski
„Teoretyczne badania mechanizmów reakcji rodnikowych chloroalkanów z atomowym chlorem”
P06 Przemysław Gagat, Andrzej Bodył, Paweł Mackiewicz, Uniwersytet Wrocławski
„Model importu białek do fotosyntetycznych organelli Paulinella chromatophora”
P07 Justyna Kozłowska, Robert Zaleśny, Agnieszka Roztoczyńska, Wojciech Bartkowiak, Politechnika Wrocławska
„Strukturalne, elektryczne i optyczne właściwości kompleksów i materiałów molekularnych”
P08 Bogumił Konopka, Monika Kurczyńska, Paweł Woźniak, Małgorzata Kotulska, Politechnika Wrocławska
„Wykorzystanie zasobów WCSS w modelowaniu nieznanych struktur białek”
P09 Maciej Kosicki, Piotr S. Żuchowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
„Obliczenia ab initio dla wybranych ultrazimnych molekuł”
P10 Janusz Kozubal Witalis, Politechnika Wrocławska, Zvonko Tomanovic, Slobodan Zivaljevic
„Ocena efektów pełzania dla pala osadzonego w miękkiej skale - podejście niezawodnościowe”
P11 Teobald Kupka, Michał Stachów, Marzena Jankowska, Klaudia  Radula-Janik, Roksana  Wałęsa, Aneta Buczek, Małgorzata A. Broda,  Leszek  Stobinski,  Uniwersytet Opolski
„Od atomu do nanostruktury. Modelowanie molekularne struktury i wybranych parametrów spektroskopowych”
P12
Jan Kwiatkowski, Łukasz Olech, Politechnika Wrocławska
„Ocena wydajności aplikacji równoległych w środowisku rozproszonym
P13
Paweł Scharoch, Maciej Polak, Tomasz Woźniak, Krzysztof Wittek, Politechnika Wrocławska
„Badania Ab initio właściwości strukturalnych, elastycznych i elektronowych układów półprzewodnikowych
P14
Adam Iwaniak, Iwona Kaczmarek, Jaromar Łukowicz, Marek Strzelecki, Paweł Stankiewicz, Politechnika Wrocławska
„Academic Geo Hub jako platforma udostępniania i wymiany danych przestrzennych dla nauki polskiej
P15
Przemysław Swatek,  Maja Kleinert, Dariusz Kaczorowski, Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN 
„Struktura elektronowa wybranych międzymetalicznych związków na bazie ceru i uranu
P16
Tomasz Niedzielski, Bartłomiej Miziński, Małgorzata Świerczyńska,  Magdalena Stec, Uniwersytet Wrocławski  
"Prognozowanie zmian poziomu oceanu i ewapotranspiracji potencjalnej w czasie rzeczywistym: nowe usługi nowej generacji wspierające badania oceanograficzne i hydrologiczne
P17
Łukasz Augustyniak, Tomasz Kajdanowicz, Marcin Kulisiewicz, Sławomir, Plamowski, Włodzimierz Tuligłowicz, Politechnika Wrocławska 
„Czy komputer potrafi powiedzieć co lubisz? Śledzenie nastawienia użytkowników w portalach web 2.0
P18
T. Okoń, K. Wilkosz, Politechnika Wrocławska
„Optymalizacja rozpływu mocy biernej w systemie elektroenergetycznym”
P19 Piotr Wojciechowski, Politechnika Wrocławska
„Modelowanie właściwości związków organicznych o potencjalnym znaczeniu biologicznym”
P20 Adrian Mermer, Przemysław Starynowicz, Uniwersytet Wrocławski
„Rozważania dotyczące energii hydrolizy estrów fosforanowych”

Zespół WCSS, 2015-06-02