Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Usługa poczty elektronicznej WCSS

Informacje dotyczące korzystania z usług poczty elektronicznej prowadzonej przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe:

Jedną z najważniejszych usług udostępnianych przez Dział Usług Sieciowych WCSS jest poczta elektroniczna.  Jest ona dostępna z każdego klienta poczty oraz z webmail’i  pod adresem http://e.pwr.edu.pl (pracownicy PWr), http://s.pwr.edu.pl (studenci PWr) oraz pod adresami stosownymi dla poszczególnych grup użytkowników.

KONTROLA ANTYSPAMOWA

Poczta przychodząca i wychodząca jest kontrolowana przez program antyspamowy i odpowiednio oznaczana lub blokowana.

W wiadomości przychodzącej zaklasyfikowanej przez kontrolę antyspamową jako spam w polu subject (Temat) przed właściwym tematem pojawia się oznaczenie [SPAM]. Listy tak oznaczone przenoszone są automatycznie do folderu SPAM. Zawartość tego folderu należy regularnie przeglądać i kasować, ponieważ jego pojemność jest wliczana w wielkość przydzielonego limitu.

Listy uznane przez użytkownika jako spam a nie posiadające właściwego oznaczenia należy przesunąć do programu antyspamowego za pomocą przycisku spam znajdującego się na belce webmail’a. Wiadomości przeniesione do programu antyspamowego są regularnie wykorzystywane do aktualizacji bazy programu antyspamowego.

Jeżeli w folderze SPAM odnajdzie się wiadomość, która została błędnie uznana jako spam, należy oznaczyć ją jako „NIE SPAM”. W tym celu należy wybrać funkcję „NIE SPAM” na górnej belce w webmailu. Wiadomość taka przenoszona jest do folderu „Skrzynka odbiorcza”, a program antyspamowy uczy się nowych reguł.

Poczta wychodząca również podlega kontroli antyspamowej. Z kontroli tej wyłączone są wiadomości wysyłane w ramach tego samego systemu pocztowego. Wiadomości wysyłane poza system pocztowy obsługiwany przez WCSS („w świat”) podlegają kontroli. Wiadomości wysyłane uznane za spam nie są odrzucane, jak również nie są oznaczane. Ograniczana jest jedynie ilość wysyłanych wiadomości z danego konta. Wysłanie 3 listów uznanych za spam w okresie 5 minutowych spowoduje wyświetlanie komunikatu oraz uniemożliwenie wysłania tylko listów uznanych za spam na kolejne 5 minut.

W systemie pocztowym wprowadzony jest limit wysyłanych wiadomości do 30 listów z zewnętrznych adresów IP w ciągu 1 minuty oraz 200 listów z adresów wewnętrznych oraz z webmail’a w ciągu 1 minuty.

POLITYKA HASEŁ

Wprowadzona polityka haseł nakazuje aby hasło składało się z minimum 8 znaków i spełniało przynajmniej 3 z poniższych wymogów:

 • przynajmniej 1 mała litera
 • przynajmniej 1 duża litera
 • przynajmniej 1 znak specjalny
 • przynajmniej 1 znak numeryczny
NIE PAMIĘTAM HASŁA

By móc skorzystać z odsyłacza "nie pamiętam hasła" znajdującego się w górnym prawym rogu strony pocztowej np. https://e.pwr.edu.pl, zalecane jest wcześniejsze ustawienie alternatywnego adresu  pocztowego. W innym przypadku, w celu przypomnienia hasła należy skontaktować się z administratorem danej jednostki organizacyjnej lub firmy.

Adres alternatywny ustawiamy po zalogowaniu się do poczty, następnie koniecznie trzeba przejść do zakładki "Opcje" (lewy, dolny róg) i wybrać opcję "Zmień hasło". Po prawej stronie ekranu pojawi się pole "Przypominanie hasła:" gdzie konieczne jest wpisanie adresu pocztowego na innym serwerze. Adres ten będzie pamiętany w bazie danych systemu pocztowego i będzie wykorzystywany do wysyłania nowego hasła.

OBSŁUGA FILTRÓW

Posługując się filtrami poczty można listy (np. oznaczone jako SPAM) przekierować do innego folderu np. skrzynki odbiorczej. Należy, w tym celu, zalogować się na konto pocztowe poprzez stronę https://e.pwr.wroc.pl, przejść do zakładki "Opcje", wybrać "Filtry poczty" i ustawić nowy filtr. W ustawieniach nowego filtra istotne jest, aby podać:

 • nazwę filtra;
 • wybrać warunki dotyczące przychodzącej wiadomości, które mają być obsługiwane przez filtr. Na przykład, że pole temat ma zawierać słowo SPAM. Temat listu można połączyć z nazwą Nadawcy. Łącząc dwa lub więcej warunków należy zaznaczyć wybranie wszystkich z poniższych warunków.
 • określić, co ma być wykonane po otrzymaniu wiadomości spełniającej wcześniej podany warunek. W ten sposób, posługując się filtrami poczty można listy oznaczone jako SPAM przekierować do innego folderu np. skrzynki odbiorczej lub automatycznie odrzucać.

W podobny sposób można konfigurować inne filtry w oparciu o właściwie podane pola.

AUTORYZACJA POCZTY WYSYŁANEJ

Używając klienta pocztowego należy włączyć autoryzację poczty wysyłanej z serwera pocztowego. Autoryzacja jest obowiązkowa. Ustawienia parametrów konfiguracyjnych do klientów pocztowych opisane zostały w pliku autoryzacja.pdf lub pod adresem http://www.wcss.pl/?c=static_dus&sid=147

Do konfiguracji poczty zalecamy używać protokołu imap. Zapewni to spójność w odbieraniu poczty przy użyciu różnych programów pocztowych

Informacje dotyczące parametrów konfiguracyjnych poczty opisane są w pliku konf-web.pdf lub pod adresem http://www.wcss.pl/?c=static_dus&sid=148

WYSYŁKA MASOWA

W ramach prowadzonej konferencji dozwolone jest wysyłanie większej ilości wiadomości po uprzednim zgłoszeniu tego u administratora serwera pocztowego i uzyskaniu dostępu do specjalnie dedykowanego serwera poczty wychodzącej. Użytkownik do wysyłki masowej otrzyma osobny login i hasło.

WYSYŁKA SKIEROWANA DO GRUP ODBIORCÓW (BIULETYNY INFORMACYJNE)

Użytkownicy systemu pocztowego mają możliwość prowadzenia stałej wysyłki wiadomości pocztowych do grup odbiorców. W ramach tej usługi mogą prowadzić listę odbiorców (lub korzystać ze zdefiniowanych grup, np. pracownicy, studenci), edytować wiadomości i wysyłać wiadomości. Rozwiązanie to potrafi obsłużyć duże grupy odbiorców optymalizując obciążenie serwera pocztowego. Usługa przeznaczona jest dla osób, bądź jednostek organizacyjnych, które regularnie wysyłają biuletyny informacyjne lub w trybie pilnym potrzebują rozesłać informacje do grupy.

LISTY DYSKUSYJNE (MAILMAN)

W ramach systemu pocztowego prowadzony jest serwer list dyskusyjnych. Działanie usługi polega na automatycznym rozsyłaniu e-maili przysyłanych na adres listy do osób, które zdecydowały się na zapisanie do takiej listy.

Lista posiada swój własny adres e-mail. Po wysłaniu e-maila na ten adres serwer automatycznie rozsyła jego kopie do wszystkich osób, zapisanych na daną listę.

Zapisywanie się do grupy polega zazwyczaj na wysłaniu e-maila na specjalny adres do serwera grup. W odpowiedzi dostaje się e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci subskrybowania danej grupy i od tej pory dostaje się wszystkie e-maile nadchodzące na adres danej grupy do swojej skrzynki pocztowej.

Zapisywanie się do wielu publicznych grup mailowych jest też możliwe przez specjalne strony WWW. Serwery grup dyskusyjnych posiada też możliwość archiwizowania wszystkich maili oraz pobierania listy subskrybentów.

USŁUGA PRZESYŁANIA DUŻYCH PLIKÓW - KANGUR

By umożliwić przesyłanie dużych plików oraz ułatwić użytkowanie usługi zespół Działu Usług Sieciowych udostępnił aplikację służącą do przekazywania plików - KANGUR. W zależności od możliwości przeglądarki, z której jest uruchamiana, usługa przełącza się pomiędzy trybami HTML5, FLASH i HTML4. Interfejs obsługujący Kangura pozwala na jednoczesny upload wielu plików, kopiowanie plików poprzez przeciąganie z "okienka do okienka" (drag-and-drop), możliwość wielokrotnego przekazywania uploadowanych plików oraz możliwość pobrania wcześniej wysłanych danych z poziomu panelu przeglądania plików.

Maksymalny czas składowania plików wynosi 7 dni, ale istnieje możliwość wydłużenia tego czasu o 4 dni od daty kliknięcia przycisku "przedłuż" w panelu przeglądania plików. Wprowadzono również vouchery (zaproszenia - vouchery stanowią pewną formę "zaproszenia" do skorzystania z usługi Kangur osobom, które nie są użytkownikami Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego. Usługa dostępna jest dla użytkowników systemu pocztowego utrzymywanego przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe.

USŁUGA INDEKSOWANIA I WYSZUKIWANIA W ZAŁĄCZNIKACH POCZTY

System pocztowy obsługiwany przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Supekromputerowe został wzbogacony o nową funkcjonalność - indeksowanie oraz szybkie wyszukiwanie w wiadomościach oraz w załącznikach. Moduł ISS (Indexing and Search Service) stanowi część interfejsu pocztowego Convergence. W panelu nawigacyjnym webowego interfejsu pocztowego, po lewej stronie, wśród katalogów umieszczona jest zakładka - Załączniki. Wybranie tej zakładki, powoduje przejście do widoku załączników.

W widoku załączników można przeglądać wszystkie załączniki wybranych typów. Znacznym ułatwieniem jest wyszukiwarka załączników, gdzie można wskazać, by była przeszukiwana treść załączników. Po wybraniu załącznika można szybko przejść do wiadomości, która zawiera dany załącznik. Wdrożenie ISS ma też korzystny wpływ na przeszukiwanie samych wiadomości.

USŁUGA POZYSKANIA CERTYFIKATÓW OSOBISTYCH

WCSS pośredniczy w nieodpłatnym wydawaniu certyfikatów SSL Comodo CA Limited dla uniwersyteckich serwisów internetowych (usługa TCS) oraz certyfikatów osobistych dla pracowników Uczelni. Użycie certyfikatów SSL pozwala na bezpieczne udostępnianie stron WWW użytkownikom poprzez protokół https. Natomiast używanie certyfikatów osobistych przez pracowników pozwala na cyfrowe podpisywanie wiadomości e-mail oraz dokumentów, jak również szyfrowanie. Przy prawidłowym wykorzystaniu podpisów cyfrowych, podpisywanie dokumentów oraz wiadomości uniemożliwia podszywanie się pod autora.

W razie pytań, bądź chęci uzyskania certyfikatu osobistego, prosimy o kontakt z lokalnymi administratorami usługi TCS pod adresem tcs@pwr.edu.pl.

BEZPIECZNE UŻYWANIE POCZTY

W związku z powtarzającymi się incydentami, w rezultacie których zostają wykradzione hasła użytkowników, zespół administratorów WCSS przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa:

 • używać haseł zgodnych z narzuconą polityką haseł,
 • nie używać haseł słownikowych
 • nie używać służbowego adresu e-mail do rejestrowania się na portalach
 • POD ŻADNYM POZOREM NIE UZYWAĆ TYCH SAMYCH HASEŁ NA RÓŻNYCH STRONACH INTERNETOWYCH

Stosując w/w proste zasady, w wysokim stopniu zwiększa się własne bezpieczeństwo. Nawet w przypadku kradzieży i publikacji w internecie hasła i loginu (lub adresu e-mail) pozwalającego na dostęp do jednej ze stron, nie będą one mogły zostać wykorzystane do dostępu do innych systemów. Dobrym zwyczajem jest stworzenie oddzielnego konta e-mail (u jednego z darmowych dostawców takiej usługi) służącego wyłącznie do rejestrowania się na forach. W żadnym przypadku nie należy używać do tego celu konta służbowego. Oczywiście hasło do każdego z kont e-mail również powinno spełniać powyższe zasady bezpieczeństwa

Jednocześnie przypominamy, że administratorzy systemu pocztowego nigdy nie proszą o podanie Państwa hasła do poczty. Wszelkie prośby o podanie hasła są próbą wyłudzenia danych od Państwa mającą na celu uzyskanie dostępu do konta pocztowego (celem podszywania się) lub uzyskania dostępu do innych zasobów Uczelni.

Wszelkie próby wyłudzenia haseł do systemów informatycznych prosimy zgłaszać administratorom. Szybka reakcja może znacznie ograniczyć skalę zjawiska wyłudzania haseł wśród użytkowników poczty.

Wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres admin@wcss.pl lub telefonicznie:  71 320 3626, 71 320 2014.

Dorota Sadowska, 2014-06-17