Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Szkolenie z CPMD

WCSS ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt. "Dynamika molekularna Cara-Parrinello dla niewtajemniczonych", które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2014 r. w godzinach 10:00-16:00, we Wrocławiu w sali 201, bud. D-21 PWr. (zobacz położenie WCSS). Szkolenie poprowadzą: Aneta Jezierska-Mazzarello oraz Jarosław Jan Panek.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panem Jerzym Pankiewiczem (jerzy.pankiewicz@pwr.edu.pl).

Opis

Dynamika molekularna Cara-Parrinello (CPMD) to schemat dynamiki molekularnej oferujący dostęp do skali czasowej jedynie rzędu dziesiątek – setek pikosekund, ale pozbawiony wad klasycznych pól siłowych opartych na parametryzacji. CPMD umożliwia m.in. badania mechanizmów reakcji, struktury roztworów, zachowania się układów z wiązaniami wodorowymi. Szkolenie zapozna uczestników z podstawami teoretycznymi metody CPMD i jej przykładowymi zastosowaniami, a także przedstawi sposoby konstruowania danych wejściowych dla programu CPMD (www.cpmd.org), wizualizacji i analizy wyników (m.in. za pomocą programu VMD – www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/). Omówione zostanie też uruchamianie zadań CPMD na komputerach WCSS. Z uwagi na podstawowy charakter szkolenia, zagadnienia metod alternatywnych do CPMD (dynamika Borna-Oppenheimera), hybrydowych (QM/MM) oraz przyspieszających przeszukanie przestrzeni fazowej (np. metadynamika) zostaną jedynie zasygnalizowane, bez szczegółowego wprowadzenia. Podobnie pominięte zostaną zagadnienia kompilacji kodu CPMD, zbyt zależne od konkretnych ustawień superkomputera / klastra, którym dysponują użytkownicy.

Wymagania

Wskazana podstawowa znajomość pojęć chemii obliczeniowej (teoria DFT, bazy funkcyjne), doświadczenie w prostych obliczeniach kwantowo-chemicznych (np. z programem Gaussian), podstawy manipulacji plikami w systemie Linux.

Program ramowy

W zależności od zainteresowania uczestników oraz ograniczeń czasowych zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie – przesunięć lub rezygnacji z pewnych fragmentów.

Część seminaryjna 1

 • podstawy teoretyczne dynamiki CPMD: podobieństwa i różnice względem innych schematów dynamiki molekularnej
 • fale płaskie i pseudopotencjały
 • jak modelować fazę gazową, ciekłą i stałą?
 • kontrolowanie parametrów przebiegu dynamiki (np. termostatowanie)
 • czy tylko czyste DFT? (np. czy da się zastosować funkcjonały hybrydowe?)

Część warsztatowa 1

 • przygotowanie danych wejściowych: od współrzędnych atomowych do pliku wejściowego
 • uruchamianie obliczeń CPMD na komputerach WCSS

Część seminaryjna 2

 • zastosowania dynamiki CPMD: układy z wiązaniami wodorowymi
 • analiza wyników: parametry geometryczne, sygnatury oscylacyjne
 • dalsze kroki w świat dynamiki – QM/MM, powierzchnie energii swobodnej (metadynamika, dynamika z więzami - krótkie zasygnalizowanie problemu)

Część warsztatowa 2

 • analiza przykładowych trajektorii CPMD: parametry strukturalne, widma oscylacyjne, wizualizacja trajektorii (program VMD)

Agnieszka Kwiecień, 2014-05-26