Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Poszukujemy pracownika PL-Grid+/5/2012/1

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Politechniki Wrocławskiej poszukuje pracownika do realizacji projektu „Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej - PLGrid Plus” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nr POIG.02.03.00-00-096/10 w zadaniu 5 Integracja nowych grup e-Nauki.

Wymagane kwalifikacje:

  • wykształcenie wyższe w zakresie nauk chemicznych,
  • obsługa oprogramowania do obliczeń kwantowo-chemicznych (Gaussian, GAMESS, Molcas),
  • umiejętność programowania w języku Python,
  • znajomość środowiska LabView,
  • doświadczenie w obsłudze podstawowej aparatury pomiarowej (spektrofotometry, uniwersalne mierniki prądu),
  • komunikatywność, kreatywność,
  • znajomość języka angielskiego

Umowa o pracę w okresie trwania projektu w wymiarze ¼ etatu

CV należy przesyłać na adres mateusz.tykierko@pwr.wroc.pl

Do przesyłanej oferty należy dołączyć oświadczenie: .Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)..

Termin składania ofert upływa 25.05.2012.

Kryteria oceny ofert:

  • Zgodność z wymaganiami
  • Pozytywna ocena podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

IT, 2012-05-13