Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Poszukujemy pracownika PL-Grid+/4/2012/2

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Politechniki Wrocławskiej poszukuje pracownika do realizacji projektu „Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej - PLGrid Plus” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nr POIG.02.03.00-00-096/10 w zadaniu 4 Budowa pilotowych gridów dziedzinowych i tematycznych.

Wymagane kwalifikacje:

  • znajomość systemów informatycznych klasy ERP
  • praktyka w projektowaniu i wdrażaniu obiegu dokumentów w systemach laboratoryjnych
  • znajomość języków programowania: Python, PHP i zapytań SQL
  • doświadczenie w używaniu serwerów aplikacji typu: Zope, JBoss
  • znajomość języka angielskiego

Forma zatrudnienia:

  • Umowa o pracę w okresie trwania projektu w wymiarze ¼ etatu

CV należy przesyłać na adres mateusz.tykierko@pwr.wroc.pl

Do przesyłanej oferty należy dołączyć oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)..

Termin składania ofert upływa 25.05.2012.

Kryteria oceny ofert:

  • Zgodność z wymaganiami
  • Pozytywna ocena podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

IT, 2012-05-13