Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Poszukujemy pracownika PL-Grid+/4/2012/1

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Politechniki Wrocławskiej poszukuje pracownika do realizacji projektu „Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej - PLGrid Plus” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nr POIG.02.03.00-00-096/10 w zadaniu 4 Budowa pilotowych gridów dziedzinowych i tematycznych

Wymagane kwalifikacje:

  • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne,
  • doświadczenie  w zarządzaniu zespołem IT (min. 2 lata?),
  • biegła znajomość metod i narzędzi informatycznych stosowanych w środowisku naukowym,
  • znajomość zasad finansowania i zarządzania laboratoriami badawczymi,,
  • doświadczenie we wdrażaniu aplikacji typu groupware i ERP w środowisku naukowym
  • znajomość języka angielskiego

Forma zatrudnienia:

  • Umowa o pracę w okresie trwania projektu w wymiarze ¼ etatu

CV należy przesyłać na adres mateusz.tykierko@pwr.wroc.pl

Do przesyłanej oferty należy dołączyć oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)..

Termin składania ofert upływa 25.05.2012.

Kryteria oceny ofert:

  • Zgodnośćzwymaganiami
  • Pozytywnaocenapodczasrozmowykwalifikacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

IT, 2012-05-13